Банкеръ Daily

Общество и политика

МРРБ инвестира над 41 млн. лева за изграждането на центрова за възрастни хора

Над 41 млн. лева ще инвестира Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в изграждането на центрове за подпомагане и грижа на възрасти хора в страната, съобщиха от ведомството.

Финансирането се осигурява от Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по мярката "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" в рамките на приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", която вече е отворена за кандидатстване.

Проектът предвижда изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването на общо 68 центъра за грижа за хора с увреждания и 6 дневни центъра за подкрепа на хора с различни форми на деменция и техните семейства в 29 общини (Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Дряново, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, София, Струмяни, Тополовград, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол).

Общините са включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, разработени от Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България. Основната цел е да се осигури достъп до качествени социални услуги за хора с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

С изпълнението на проектите ще бъдат създадени по-качествени социални услуги. Предвидено е те да се изпълняват по интегриран начин чрез финансирането им по ОПРР 2014-2020 /за изграждане на инфраструктурата/ и по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 /за предоставянето на новите социални услуги/ с цел осигуряване на допълняемост, интегрираност и устойчивост на създадените социални услуги.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 август 2018 година. Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР 2014-2020, в меню Актуални процедури и в ИСУН 2020, както и на сайта на МРРБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във