Банкеръ Daily

Общество и политика

МОСВ с конкретни мерки за автомобилните гуми

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня, че лицата, които търгуват с автомобилни гуми са длъжни да приемат излезлите от употреба гуми (ИУГ) в местата за продажба и да ги сменят без да е нужно крайните потребители да заплащат.

Това означава, че гражданите имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз. Това предвижда чл. 10 от Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми (НИТИУГ).

Наредбата регламентира още възможността кметовете да определят конкретни общински места, на които гражданите да имат възможност да оставят своите излезли от употреба гуми. В случай, че самостоятелно определя местата за събиране на ИУГ на терени, които са общинска собственост, кметът на общината трябва да сключи договор с лица, които събират, съхраняват, транспортират, оползотворяват или обезвреждат ИУГ.

Обслужването на тези места, определени от кмета, не е регламентирано като задължение на организациите по оползотворяване. Съответно за тях може да бъде сключен договор, както с организация по оползотворяване, така и с всяко лице, което притежава документ за разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Параметрите и условията при сключване на такъв договор са изцяло въпрос на двустранно договаряне. Регламентирано събраните ИУГ могат да бъдат предадени на всяко рециклиращо предприятие, което притежава съответното разрешение, на територията на цялата страна.

МОСВ припомня още, че е напълно забранено депонирането на цели и нарязани ИУГ, както и изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане.

При образуване на нерегламентирани места за отпадъци местните власти подлежат на санкция. Глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.  Гражданите, които изхвърлят старите автомобилни гуми на непозволени места, също следва да бъдат санкционирани, като глобата за тях е от 300 до 1000 лв., а за нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране – от 2000 до 5000 лв.  При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във