Банкеръ Daily

Общество и политика

Москов: Няма опасност пациентите да останат без достъп до лекарства

Твърдението за сериозна опасност за ограничаване на достъпа на българските пациенти до нужната им лекарствена терапия поради изисквания за ненужно висок минимален остатъчен срок на годност на лекарствените продукти е напълно несъстоятелно. Това заявява здравният министър в оставка Петър Москов в отговор на отворено писмо, изпратено до ведомството.

Отвореното писмо е постъпило и в Изпълнителната агенция по лекарствата. В него се изразяват притеснения, че заради въвеждането на централизирана система за търгове за купуване на лекарства и заради дългите процедури срокът на годност на лекарствата ще изтича.

В отвореното писмо се подчертава, че е налице сериозна опасност за ограничаване на достъпа на българските пациенти до нужната им лекарствена терапия. Това произтича от изискването за изключително и ненужно висок минимален остатъчен срок на годност на продуктите към датата на доставка, включително без никакво отчитане на специфичните различия при производството на определени групи лекарствени продукти, например така наречените биопродукти или такива със специален режим на освобождаване за пазара.

В отговора си Москов обяснява, че изискванията на обществената поръчка са за минимален остатъчен срок на годност над 50 %. Всички извършвани досега от МЗ обществени поръчки са съдържали изискване за доставка на лекарствени продукти с минимален остатъчен срок на годност от 60%.

Във връзка с опасенията за ограничаване достъпа на пациентите до лекарствена терапия, здравното министерство е отправило запитване до 10 различни лечебни заведения в цялата страна. Питането е касаело прилаганите досега изисквания за срок на годност при провеждане на тръжни процедури. Различните лечебни заведения са отговориха, че изисквания от тях минимален остатъчен срок на годност е между 75 и 60%.

Москов е категоричен, че министерството не може да създаде критерии за лекарствените продукти, които да бъдат включени в обществената поръчка. Причината е, че те се избират от самите лечебни заведения. Всяко лечебно заведение, което участва в електронния търг, е имало възможността в рамките на 14 дни да заяви всички лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, от които то има нужда.

Сред изискванията при разработването на системата било да няма възможност за промяна на подадените от лечебните заведения заявки, от когото и да било, включително и от Министерство на здравеопазването като възложител. Така се гарантирало, че лечебните заведения ще бъдат осигурени в нужните им лекарствени продукти и няма да има административни и бюрократични критерии, които да затрудняват лечението на пациентите.

Петър Москов не намира за състоятелно и твърдението за ограничаване на конкуренцията. Причината е, че процедурата е обявена за всички лекарствени продукти, включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък. В условията на обществената поръчка никъде не били посочени видове опаковки или търговски наименования на лекарствени продукти. Аргументът е, че точно това можело да доведе до ограничаване на конкуренцията и нелоялно насочване към един или друг производител.

Електронната система позволявала да бъдат избирани по един или няколко производители/притежатели на разрешение за употреба на една номенклатура.

От Министерство на здравеопазването са категорични, че е невярно твърдението за въвеждане на утежнена административна процедура.

Освен това ведомството никога не било целяло да определя максимални количества и да ограничава лечебните заведения. Обществената поръчка е за ориентировъчни количества, които са определени на база потреблението на лечебните заведения през 2015 с годишен резерв от допълнителни 30%. Никъде в условията на обществената поръчка не е записано, че при намаляване количествата от даден продукт не може да бъде обявена нова отделна обществена поръчка за него. Освен това всяка година щели да се провеждат нови обществени поръчки за всички нови медикаменти от Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък. Така ще бъде дадена възможност на българските пациенти да имат достъп до всички нови и иновативни лекарствени средства, които се заплащат от НЗОК.

Лечебните заведения пък били наясно, че са напълно свободни да поръчват само количества и видове лекарствени продукти, от които имат нужда за нормалното извършване на осъществявания от тях лечебен процес.

В отвореното писмо се изтъква, че е подценен въпросът с гарантирането на прозрачност и залагането на антикорупционна защита. В тази връзка Петър Москов уверява, че цялата комуникация на потребителите със системата се извършва посредством криптирана връзка, която е двустранно осигурена.

Той подчертава, че с изграждането на системата и създаването на обществена поръчка от такъв характер Здравното министерство изпълнява предписанията на Европейската комисия за провеждане на прозрачни и ясни обществени поръчки в сектор здравеопазване. Изпълнявали се също предписанията на БОРКОР за извършване на обществени поръчки в сектор здравеопазване. Здравното министерство прилага най-добрите европейски практики. Като пример се посочват Италия и Скандинавските страни, където след прилагането на същата система цените на закупените лекарствени средства за намалени с 18% с 20%.

Системата създавала възможност за намаляване задлъжнялостта в сектор здравеопазване, чрез подобряване на финансовата дисциплина и спазване на законовите правила от 60 дни отложено плащане межди участниците в системата.

Москов е убеден, че системата създава условия за всички лечебни заведения в страната да постигнат сходни условия за доставка на лекарствени продукти, независимо от броя на пациентите, които обслужват и финансовото им състояние.

Освен всичко се гарантира прозрачност на процедурата и изпълнение на обществена поръчка по най-обективния и ясен критерии - а именно най-ниска предложена цена с гарантирано качество на лечение, уверява още Петър Москов.

Изпълнителната агенция по лекарствата също излезе със становище относно минималния остатъчен срок на годност на лекарствата при централизираното им договаряне за нуждите на лечебните заведения.

Възложителят целесъобразно е определил един и същ процент на остатъчен срок на годност, с който предвижда еднакъв критерий спрямо всички лекарствени продукти. По този начин се елиминират специфичните различия между лекарствените продукти, произтичащи от производството им, имайки предвид, че всеки лекарствен продукт, вкл. биологичен и такъв със специален режим на освобождаване за пазара, имат различен срок на годност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във