Банкеръ Weekly

Общество и политика

МОНОЛОГ НА АВТОРА АРХ. СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ

Преди всичко искам
да изтъкна факта, че проектът за урбанизацията и естетизацията
на пл. Славейков бе публикуван още в началото на 1997
година. Медиите тогава му обърнаха внимание, обществеността бе
запозната с намеренията. Дали поради къса памет, или по някакви
други съображения, но сега във вестниците се появиха какви ли
не небивалици, плод очевидно на слаба осведоменост и професионална
немара.


Идеята за преустройството
на площада принадлежи на кмета Софиянски, който инициира конкурса
за архитектурно решение. Всъщност той реагира на обществената
поръчка и точно с нея проектантите се съобразиха напълно. Веднага
искам да допълня, че сегашният етап е само началото на едно по-пространно
и многофункционално решение, което може да намери своята реализация,
ако обществото ни има потребност. С други думи - всичко е заложено
във времето и само то ще отсъди.


Засега ние сме предвидили
естетизация само по оста на площада изток-запад с приобщаването
на пл. Такев и опасващите го улички. По-нататъшната
ни програма, която сме оставили с отворени във времето валенции,
обхваща богатството от пасажи, безистени и вътрешни пространства.
За тяхната разработка сме визирали и конкретни решения, изхождайки
от различните видове собственост и комбинациите им. Не е без значение
и финансирането на проекта, което на този първоначален етап ще
бъде подсигурено не само от общината, но чрез конкурс ще се обезпечи
и от други източници. Да не забравяме и това, че по недиректен
начин самите книжари също ще участват в този процес чрез таксите
и акцизите, които плащат сега, както и чрез откупуването на щандове
след приключването на реконструкцията. За по-нататъшните етапи
сме отворили вратички и за финансиране от различните международни
културни институции, които могат да намерят място в общото пространство,
и съществуващия сграден фонд на Славейков. Но всичко
това, повтарям, ще зависи от обществените настроения и потребности,
които са основният фактор и реализатор (в бъдеще) на преустройството
- в площада и прилежащите му по-близо и по-далече пространства.


В сегашния етап на разработката
ни не посягаме на нито една от съществуващите функции, дори напротив
- разширяваме ги по посока на културното присъствие.


Самото извеждане на културно-търговска
и културно-обществена дейност в откритите пространства е демократично
по своята същност. Засега наистина липсва културата на обитаването,
което е стар общобългарски проблем. Но ние се надяваме чрез някои
от проектните решения да подпомогнем процеса на демократизиране
на обществото ни. Конкретно! Предвидените от нас щандове за търговия
с книги са 150, т.е. дори повече от сега съществуващите. Но внасяме
известен порядък и диференциране на литературното разнообразие
с цел да облекчим и ориентираме по-лесно потребителя. Възстановяваме
и старата идея за издигане на паметник на Славейковци - баща и
син - в западната част на площада. Проектът на проф. Георги Чапкънов
е великолепен и абсолютно необичаен със своята демократичност
и човешки мащаб.


В източния край откъм
ул. Раковски предвиждаме скромен паметник на българската
книжовна дейност (точно отсреща някога е била първата софийска
печатница). Пространствата на открито около пл. Такев
и градинката отваряме за антикварна литература, а отрязъка на
ул. Солунска до Ангел Кънчев - само за
българска литература. Разбира се, въвеждаме серия от елементи
на градския дизайн, които да обслужват тази дейност. Това - за
успокоение на духовете! Но проектът ни е далече по-дълбок и подробен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във