Банкеръ Daily

За обществено обсъждане през октомври

МОН предлага промени в учебните програми

В учебните програми по български език и литература има най-голяма необходимост от промени. След тях се нареждат математика и география. Това съобщиха от Министерството на образованието след приключилия преглед на всички програми по общообразователните предмети от 1 до 10 клас.

Предложенията за промени в учебните програми по български език и литература са общо 12. Те предвиждат предимно разместване на теми между класовете. Предлага се например миналите глаголни времена, причастията, наречията и предлозите да се преместят от пети в шести клас, а одата "Левски" от цикъла "Епопея на забравените" и романът "Под игото" на Иван Вазов да се преместят от 10 в 9 клас. Най-много са темите по математика, които са предложени за преместване в по-горен клас или в разширената подготовка. Такива са например "еднаквости в равнината", "класическа вероятност", "елементи на стереометрията".

Според учители не е необходимо всички петокласници да могат да се ориентират с компас и да изчисляват средната гъстота на населението. Предлага се тези умения да се усвояват в разширената подготовка по география и икономика.

Най-малко промени се предлагат в учебните програми на началните класове  и те засягат само предметите "Музика" и "Физическо възпитание и спорт". Евентуалните промени в учебните програми ще бъдат предложени за обществено обсъждане в края на октомври

Facebook logo
Бъдете с нас и във