Банкеръ Daily

Общество и политика

МОН пенсионира 25 служители от централната администрация

Министерството на образованието и науката прекратява договорите на 25 служители в централната администрация.

Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на ноември, както и тези, които вече са пенсионери, но към момента продължават да работят.

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МОН. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на ведомството за тази година в размер на 617 069 лв. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет. 

В просветното министерство предстоят и следващи действия по оптимизиране на структурата и състава на администрацията. Една от целите на промените е да се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители, които остават там. Очакванията са това да повиши ефективността и качеството на работата.

Министерският съвет отпусна също 14 072 722 лв. по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2021 година. Средствата са за обезщетения в общинските образователни институции за месеците септември-октомври 2021 г. Те се изплащат след промяна в структурата и състава на дадена институция, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Обезщетенията се изплащат и след закриване или преобразуване на образователни институции.

Финансирането ще е за сметка на предвидените разходи за национални програми за развитие на образованието за т.г. и на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година.

Освен това на днешното си заседание Министерският съвет одобри допълнителни 96 168 лева за финансиране на новите защитени детски градини и училища, получили такъв статут през настоящата учебна година.

Средствата се разпределят за три защитени училища, четири детски градини и четири филиали на детски градини, които се намират в 11 общини. Финансирането е за периода 15 септември – 31 декември 2021 година.

В новите защитени институции се обучават 157 деца и 151 ученици от I до VII клас. С допълнителните средства се осигурява издръжка на образователния процес до края на отминаващата година.

Новият списък на защитените образователни институции, одобрен от кабинета на 1 декември т.г., можете да видите ТУК. Повече информация за решението на Министерския съвет можете да намерите ТУК.

Шест общински училища ще получат общо 40 950 лева за финансиране на предстоящи почивки по Националната програма „Отново заедно“. Със средствата се обезпечават пътуванията на 248 ученици и 25 ръководители.

Училищата вече са получили 70% от сумите за пътувания при подаване на формуляра за участие. С днешното решение ще бъдат изплатени останалите 30%, които се отпускат след предоставяне на сключения договор с туроператор. Парите се разпределят по бюджетите на общо пет общини - Тетевен, Монтана, Панагюрище, Ихтиман и Столична община.

С решение от 16 септември т.г. правителството удължи срока на програмата до 14 септември 2022 г. Пътуванията ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

По националната програма „Отново заедно“ се финансират изцяло пътуванията на ученици от I до XI клас. Туристическият пакет за всеки участник е в размер на 500 лева, като в него са включени 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Общият бюджет на програмата „Отново заедно“ е в размер на 15 000 000 лева. С одобрените днес средства кабинетът досега е отпуснал общо 12 230 950 лева за реализирани или планирани почивки на ученици. Останалите 2 769 050 лв. ще могат да бъдат изразходени до 14 септември 2022 г. само за дейности по програмата.

Целта на „Отново заедно“ е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее затрудненията в социализацията им поради наложилото се неприсъствено обучение. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.

На днешното заседание правителството отпусна и други 47 741 лева за три общини – Силистра, Рудозем и Опака, които въвеждат задължително предучилищно образование за 400 деца, навършили четири години.

От началото на тази календарна година 101 общини са получили средства за включване на четиригодишните деца в системата на задължителното образование.

До началото на учебната 2023 - 2024 година всички общини трябва да създадат условия за осъществяване на предучилищно образование за децата на четири години.

Четиринадесет общини ще получат над 3 млн. лв. за изграждане на нови детски градини или корпуси към съществуващи сгради. Средствата са осигурени по Програмата на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. и бяха одобрени днес от Министерския съвет.

Ще бъдат финансирани проектните предложения за детски градини на общините Белица, Айтос, Бургас, Малко Търново, Руен, Долни чифлик, Кайнарджа, Твърдица, Ботевград, Своге, Опан, Чирпан и Ямбол. Община Троян ще получи пари за реконструкция на сградата на начално училище „Христо Ботев“.

В същото време средствата, предвидени за изграждане на две нови детски градини в благоевградските квартали „Еленово-I” и „Баларбаши“, ще бъдат върнати в държавния бюджет. Причината е, че договорите с фирмите-изпълнители са били прекратени. Проектите обаче могат да се реализират и на по-късен етап.

Програмата има за цел да се създадат здравословни и качествени условия за обучение в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. С изграждането на нови детски ясли и градини ще се осигурят места за повече деца, които са останали извън класиранията. Ще се гарантира и въвеждането на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните деца.

Междувременно след днешното заседание на Министерския съвет стана ясно, че е било взето решение да се проведе среща с кмета на София – Йорданка Фандъкова, на която освен премиера Кирил Петков, ще присъства и министърът на образованието Николай Денков. На нея Йорданка Фандъкова ще трябва да отговаря защо има неусвоени средства по програмите за изграждане на нови детски градини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във