Банкеръ Daily

Общество и политика

Множество предизвикателства в областта на киберсигурността в ЕС

Остават многобройни предизвикателства за засилване на киберсигурността в ЕС въпреки постигнатия напредък, отбелязва нов доклад на Европейската сметна палата.

Нарастващият риск от ставането на жертва на киберпрестъпление или кибератака създава необходимостта да се изгради устойчивост чрез укрепване на управлението, повишаване на уменията и осведомеността и подобряване на координацията, гласи позиция на одиторите в доклада. Те също така подчертават значимостта на смислената отчетност и оценката за подпомагане осъществяването на целта на ЕС да стане най-сигурната цифрова среда в света.

Целта на доклада е да представи общ преглед на политиката на ЕС в областта на киберсигурността, която експертите описват като сложна и неравномерна, също и да идентифицират основните предизвикателства за ефективното осъществяване на политическите мерки.

"Настоящите предизвикателства, свързани с кибернетичните заплахи, правят критично времето за укрепване на киберсигурността на ЕС и на нейната цифрова автономия, въпреки че същевременно изискват непрекъснат ангажимент към ядрото на ЕС.", заяви Баудилио Томе Мугуруса, член на Европейската сметна палата.

Одиторите разглеждат предизвикателствата, пред които е изправена кибернетичната политика, в четири основни направления: политиката и законодателна рамка; финансиране и разходи; изграждане на кибер-устойчивост; и ефективна реакция спрямо кибер инциденти.

Политическа и законодателна рамка на кибер-екосистемата на ЕС е сложна и многопластова, отбелязва докладът. Опитът да се обединят всички тези части заедно в цялостен стратегически, последователен и координиран начин е ключово предизвикателство. Стратегията на ЕС за киберсигурността изисква създаването на измерими политически цели.

Финансирането и разходите в ЕС за киберсигурност са ниски и разпокъсани, посочва докладът. Липсата на специализиран бюджет на ЕС за финансиране на стратегията за киберсигурност замъглява ясната представа за това къде отиват парите.

Слабостите в управлението на киберсигурността изобилстват в публичния и частния сектор в ЕС. Това поставя предизвикателство пред създаването на един съгласуван в целия ЕС подход към киберсигурността. Повишаването на уменията и осведомеността във всички сектори и обществото е от съществено значение. Според доклада, липсата на рамка на съгласувано международно управление на киберсигурността нарушава способността на световната общност да реагира и предотвратява кибератаките.

Цифровите системи стават все по-сложни, което значително затруднява предотвратяването на всяка атака, създавайки необходимостта от бързо откриване и реагиране. Киберсигурността все още не е напълно интегрирана в съществуващата координация на ЕС за реагиране при кризи, също и при евентуалното ограничаване на способността на Съюза да реагира на мащабни трансгранични дейности кибер инциденти.

Потенциалната намеса в изборните процеси и кампаниите за дезинформация също са критично предизвикателство, особено с оглед на изборите за Европейски парламент през май 2019, отбелязва одиторският доклад.

Анализът на Европейската сметна палата се основава на документален преглед на публично налична информация в официални документи и проучвания на трети страни. Теренна работа е извършена между април и септември 2018 г. като е взето предвид развитието до декември 2018 г. Одиторите са анализирали също и проучване на държавите-членки на национални одитни служби, както и интервюта с ключови заинтересовани страни от институциите на ЕС и представители на частния сектор.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във