Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИТКО СЪБЕВ: НЯМАМ НИКАКВА ПОЛЗА ОТ ОТНЕМАНЕТО НА ЛИЦЕНЗА НА БАНКАТА

Г-н Събев, общото събрание
на акционерите на МОБ Свети Никола е определено за
9 февруари тази година, а вие сте представител на акционера Юкос
петролеум. Ще има ли събрание на акционерите в понеделник
и ще участвате ли в него?


- Според мен БНБ вече
е установила от своята проверка, че банката няма акционерна книга.
Ако това е вярно, аз не мога да твърдя, че всички, които ще гласуват
на общото събрание, са акционери. Разбира се, може да се окаже,
че всички са изрядни, но как аз да знам това, след като акционерна
книга няма.


Вие сте акционер на МОБ
Свети Никола повече от една година и сте в надзорния
й съвет. Сега ли научавате, че няма книга на акционерите и ако
това не е новост за вас, какви мерки сте предприели като акционер
и надзорник на банката, за да премахнете тази нередност?


- Станах член на надзорния
съвет на банката през март 1997 година. От тогава започнах да
се интересувам и как се води документацията на МОБ Свети
Никола и дали се спазват решенията на надзорния и на управителния
съвет. Започнах да се натъквам на проблеми, породени от забавянето
на изпълнението на тези решения. Надзорният съвет обаче се събира
през две-три седмици. На проведените седем-осем заседания не могат
да се решат всички проблеми. Освен това изпълнението на някои
от взетите решения бе отлагано под различни предлози. След като
разбрахме, че няма да получим редовно водена книга на акционерите,
ние реагирахме.


Как реагирахте?


- Ами, как реагирахме.
Казахме, че ние повече не желаем да бъдем акционери в тази банка,
тъй като нещата в нея не са изрядни. Виждате какъв е резултатът.
Защо се стигна до този
конфликт между вас и останалата част от ръководството на банката?


- Защо? Ами, защото банката
не върви. Ние сме хора бизнесмени, които правим пари. Не можем
да гледаме как едно нещо се руши и да търпим...


Какво точно не върви в
банката?


- Ами какво? Не е ли достатъчен
фактът, че банката няма книга на акционерите.


А имате ли забележки по
отношение на операциите на банката?


- МОБ Свети Никола
се крепи на един-единствен клиент и това е Юкос петролеум
- България. В момента, в който ние спряхме да работим с банката,
погледнете какво влиза в нея. Едно ръководство със своето управление
и с кадрите, които назначава, трябва да привлича клиентите. Какви
клиенти ще останат в банката, след като ние излезем от нея?


Как се отнасяте към намерението
Хеджър да вкара нови


инвеститори в банката?


- Аз се моля с двете ръце
Хеджър да ги вкара и това съм го заявявал нееднократно
и в БНБ, и на Максим Димов, и на някои от клиентите на Хеджър.
Вкарването на техните средства в МОБ Свети Никола
означава, че голяма част от моите пари, които в момента са блокирани
в банката, ще бъдат освободени.


Какъв е размерът на средствата,
които фирмата ви поддържа по разплащателни сметки в МОБ Свети
Никола?


- В момента, в който сметката
на Юкос петролеум България бе блокирана в нея имаше
над 8 млрд. лв., които аз не можех да ползвам.


Все пак, нареждайки големи
по размер преводи от МОБ Свети Никола, вие затруднихте
нейната ликвидност. Как ще коментирате този факт?


- Всеки клиент, който
има в банката разплащателни сметки и наличности по тях, може във
всеки един момент да се разпорежда с парите си. Тогава, когато
банката блокира парите по моите разплащателни сметки, аз казах
на партньорите си, че не трябва да нареждат плащанията си към
мен в МОБ, защото моята разплащателна сметка е блокирана, без
да ми бъде дадено обяснение защо. Освен това кредитният портфейл
на банката е по-малък от размера на парите по моите сметки, които
са блокирани. А те са блокирани във връзка с кредитни сделки.
Но фирмата, която ръководя няма нито един кредит.


Вярно ли е, че когато
в банката са влезли квестори, вие сте отменили своите нареждания?


- Да.


Защо, след като казахте,
че парите ви трябват?


- Отмених платежните нареждания,
за да бъде запазен лиценза на банката.


Създава се обаче впечатление,
че вие отменяте нарежданията си едва след като в банката влизат
квестори - т.е. след като сте постигнали своето?


- Не е така. Освен всичко
друго има и закони, а в тях пише, че ако в седемдневен срок банката
не изпълни задълженията си, на нея й се отнема лицензът. Ако аз
с 8.7 млрд. лв. доведа банката до отнемане на лиценз, то това
означава, че ще загубя парите си. Аз нямам никаква полза от това.


Казват, че сметките ви
са блокирани като обезпечение по кредит, предоставен от банката
на Черноморско злато?


- Този кредит е за 2 млн.
щ. долара и се обслужва редовно. Освен това е отпуснат с решение
на управителния съвет на банката, на който е присъствал и Цветан
Начев. Този кредит е обазпечен със стоково-материални запаси.
А Юкос петролеум - България, авалира запис на заповед
като допълнително обезпечение по кредита. С този авал фирмата
се задължи да плати на банката, ако кредитът престане да се обслужва.
Но затова си има съдебни процедури. Аз не съм подписвал с банката
договор, според който парите ми в МОБ да се блокират като обезпечение
на моя авал. Няма основание да ми блокират средствата?


Защо в крайна сметка не
успяхте да се споразумеете с мениджмънта на МОБ Свети Никола?


- Е, как да се споразумееш
с хора, които ни правят предложение, ние го приемаме, а те след
това ни казват, че се отказват от предложението си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във