Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИРИСЪТ НА СОФИЙСКАТА АРОМА ДОВЕДЕ ЕБВР ДО СТРЕС

МАГИСТРАТИ И ЧИНОВНИЦИ КРИЯТ ДАМАТА В ПАРТИЯТА МИТЕВ - ЛУКАНОВ


Може ли едно дружество с капитал от 192 млн. лв. да има трима акционери, всеки от които притежава книжа на стойност 96 млн. лева? Или с други думи, може ли да бъде вярно математическото равенство 3 = 2? Според магистратите от фирменото отделение на Софийския градски съд явно няма проблеми. Първото известно засега приложение на авангардната идея е свързано с холдинг Астера, чиито собственици Лукан Луканов и Красимир Митев повече от година спорят за контрола върху двете им съвместни инвестиции: в Арома - София, и в Рубела - Рудозем. И двамата държат по 50% от книжата на Астера холдинг, който пък притежава 98.5% от капитала на Арома.

На 19 юли тази година съдия Димана Йосифова получава два протокола от общото събрание на холдинг Астера, проведено същия ден. Първият от тях е съставен под председателството на Лукан Луканов. В него е записано, че от директорския борд на дружеството са освободени Красимир Митев и Манолина Драгиева, а на техните места са избрани Мая Луканова и Делян Колев (виж бр. 29 на в БАНКЕРЪ). Според представения списък на акционерите с 96 хил. акции (всяка с номинал 1 лев) е гласувал Луканов, а с още толкова Арома като юридическо лице. Производителят на козметика е представляван от своя изпълнителен директор Евгени Иванов. Решенията на общото събрание са взети с пълно мнозинство.


Във втория протокол, подписан от Красимир Митев (той към момента на провеждане на събранието също е директор на Астера холдинг), се посочва, че е избран нов директорски борд, в който фигурират самият Митев, Манолина Драгиева, Антон Илиев, Христо Павлов и Христо Сандиев. Сред отстранените директори са Лукан Луканов и Евгени Иванов. Според втория протокол решенията са били взети при условия на падащ кворум с гласовете на Митев, тъй като Луканов не се е явил на събранието.


В писмо на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от 19 юли 2000 г. категорично се посочва, че Митев е собственик на 96 хил. акции на Астера холдинг, които са заложени пред банката срещу кредит от 10 млн. щ. долара, отпуснат на двамата съдружници при приватизацията на Арома през 1996 година. Същото важи и за пакета на Луканов. Около две седмици след събранието съдия Йосифова вписва решенията от протокола на Луканов. Явно, без да си задава въпроса откъде са дошли

акциите фантоми

Официалното обяснение на Луканов е, че неговото събрание е легитимно, тъй като на предишната сбирка на акционерите, проведена на 27 юни тази година, книжата на Митев били обезсилени. Според Митев обаче устният коментар на съдийката е бил, че регистрира Лукановия протокол, тъй като в него било отразено пълно мнозинство на акционерите, а в неговия - не. Това означава, че тя е приела легитимността на тримата акционери.


Всъщност

описаният правен абсурд възниква

още на 27 юни, когато се провежда предпоследното акционерно събрание на Астера холдинг. Какво точно е станало в офисите на дружеството си знаят само Митев и Луканов. Факт е, че в Софийския градски съд пак са постъпили два протокола. Според Лукан Луканов Митев е напуснал събранието, след като му е било обяснено, че не може да гласува във връзка с обезсилването на собствените му акции. Причината била, че срещу него са взети мерки във връзка с чл. 229 на Търговския закон. А той гласи, че акционер не може да дава вот по решение за предявяване на иск срещу него самия или предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството (в закона обаче не се посочва случаят с обезсилване на книжа). На въпрос на в. БАНКЕРЪ Лукан Луканов отговори, че не може да си спомни дали към тази дата са били предявени искове от подобен характер към Митев. Но според

устава на Астера холдинг

решения за обезсилване на акции се вземат с мнозинство от 50% плюс една акция. В протокола на Митев пък пише, че Луканов не е присъствал на общото събрание, а той самият със своите акции (50% от Астера холдинг) е гласувал против решението за обезсилването им. Казусът е доста заплетен и развръзката му може да бъде намерена само в съдебната зала.


Възниква обаче въпросът

как обезсилените акции на Митев

са били прехвърлени на Арома АД, след като в същото време са заложени пред Европейската банка за възстановяване и развитие. Още преди месец Лукан Луканов заяви пред в.БАНКЕРЪ, че не желае да коментира подробности по случая, тъй като за него нещата били приключени. Той допълни, че ще уважи решенията на съда. Митев пък е на мнение, че действията на съдружника му представляват

опит за незаконна експроприация

на частна собственост. Според устава на Астера холдинг книжата на Митев могат да бъдат отчуждени, в случай че не е платил записаната им емисионна стойност, злоупотребил е с правата си на акционер, увредил е имиджа на дружеството или пък в други случаи, определени от общото събрание на акционерите. Всяка от тези хипотези обаче първо би трябвало да се докаже пред магистратите. Общите разпоредби на морално остарелия български Търговски закон мълчат по въпроса дали изключеният от едно дружество съдружник или акционер има право на обезщетение за притежаваните от него книжа.


Явно превръзката върху очите на българската Темида е добро прикритие за нейния спокоен сън. Още на 27 юни 2000 г. Митев изпраща молба до фирменото отделение на СГС за установяване на законността на проведеното същия ден общо събрание. Отговор и досега няма. Директорът на ЕБВР за България Жан-Марк Петершмит категорично отказа да коментира описаната по-горе история. Не е трудно обаче да се досетим, че в централата на банката изпитват силно безпокойство за бъдещето на една от големите си индустриални инвестиции в Източна Европа.


Покрай конфликта между акционерите на Астера холдинг

в небрано лозе

се озова и Държавната комисия по ценните книжа. На 25 май комисията взе решение, според което Арома трябва да бъде отписана от регистъра на публичните дружества. Искането за това е отправено на 24 април от ръководството на козметичното предприятие, доминирано още тогава от Луканов.


Резюмето на мотивите на комисията, изложени на четири страници, е, че след като планираната от Арома през 1998 г. вторична продажба на част от акциите й на Българска фондова борса не е била осъществена, тя трябва да загуби статута си на публично дружество. По-интересното в случая е, че

решението на ДКЦК така и не е било оповестено

на общото събрание предприятието, проведено на 14 юни същата година. Но в новия Закон за публично предлагане на ценни книжа категорично се посочва, че вписаното веднъж в публичния регистър на комисията дружество може да излезе от там само по решение на общото събрание на акционерите си. И то само при условие, че техният брой е спаднал под 50 души; капиталът на предприятието е под 200 хил. лв.; има производство по ликвидация или несъстоятелност; или пък мажоритарните собственици са осъществили търгово предлагане за изкупуване на останалите пакети книжа. Нито едно от тези условия обаче не е в сила при Арома. Освен това статутът на публичност не би трябвало да се свързва само с активната търговия на откритите пазари. Той осигурява на дребните акционери както достъп до официална информация за дейността на дружеството, така и гаранция, че книжата им няма да бъдат обезценени при увеличение на капитала под условие.


Без да се съмнява в професионализма на чиновниците от ДКЦК, Красимир Митев е убеден, че Луканов е предприел описания ход с цел да го отстрани окончателно от Арома, увеличавайки капитала на дружеството под условие. Дали е бил прав ще се види тепърва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във