Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНОРИТАРНИТЕ ПАКЕТИ ОТ МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТИВАТ НА БОРСАТА

Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Захари Желязков обяви след заседанието на Съвета по структурната реформа, че през май на пода на Българска фондова борса - София, ще бъдат пуснати миноритарни пакети от дружествата от първата вълна на масовата приватизация. Дружествата ще се търгуват без проспект, защото те са освободени от това задължение до 31 октомври тази година. Председателят на съвета на директорите на БФБ-София Георги Прохаски заяви, че предстои част от най-търгуваните досега емисии да бъдат качени от свободния на регистрираните пазари, като това ще стане чрез представяне на специални информационни меморандуми. Съветът по структурната реформа разгледа и програмата за развитието на капиталовия пазар и реши, че тя ще се раздели на две. Единият документ ще се занимава с развитието на пазара и укрепването на институциите и той трябва да е готов окончателно до две седмици заедно с новия закон за ценните книжа. Вторият документ трябва да е готов до края на май и да представлява програма за продажбата на акции - собственост на държавата на фондовата борса.


Преди седмица влязоха в сила промените в Закона за ценните книжа и фондовите борси. Според тях всяко публично дружество трябва в 14-дневен срок да се регистрира като емитент в Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Нужните документи за това трябва да са описани в специална наредба, която се подготвя в момента и в най-скоро време трябва да бъде приета от Министерския съвет.


В момента всички юридически лица, които искат да са страна по сделка с акции на публични дружества, трябва да регистрират тази транзакция на борсата. Извънборсово се сключват само сделки между физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във