Банкеръ Daily

Общество и политика

Министърът на културата забавя, но не забравя

След като на 27 май 2021 г. министърът на културата проф. Велислав Минеков обяви, че е взел решение, художниците, изнасящи свои картини зад граница, да не трябва да минават през специална комисия, издаваща им документ, че творбата им не представлява стойност за България, от няколко дни решението прие реално измерение.

Това стана, след като министърът на културата проф. Минеков и директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев подписаха Споразумение за сътрудничество между двете ведомства. Със споразумението, което вече е в сила, се намалява административната тежест при напускане на митническата територия на Европейския съюз и в частност – територията на страната ни, на декларирани за режим „износ“ предмети и произведения на изкуството, които не са културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН).

Най-общо казано - една картина не е културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, ако не е по-стара от 50 години и не е особено рядък и ценен антикварен предмет.

Благодарение на подписаното Споразумение между Министерството на културата и Агенция „Митници“ при деклариране на митнически режим „износ“ на произведения на изкуството, собственост на техните автори, вече ще бъде достатъчно да се представи декларация за авторство от автора-износител по Образец № 1 от Споразумението.

Ако износителят не е автор на произведенията на изкуството и те не са по-стари от 50 години, той ще представя декларация за произход и за способ на придобиване, съгласно Образец № 2 от Споразумението.

Предвидена е и хипотеза при износ на остатъчен материал – субстанция, която няма функционално или художествено предназначение – тогава износителят ще предоставя декларация по Образец № 3 от Споразумението.

Обект на Споразумението са: машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и не са с експозиционната стойност (изключение правят особено редки и ценни екземпляри – културни ценности); машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори, или са произведени в големи количества и не притежават значима културна, научна или художествена стойност, или не са свързани с историческа личност или събитие; произведения на изкуството, които са собственост на авторите си, или не са по-стари от 50 години; антикварни предмети, които не са произведения на изкуството и не са по-стари от 100 години, с изключение на особено редки и ценни екземпляри – културни ценности; остатъчен материал – субстанция, която няма функционално или художествено предназначение според Закона за културното наследство.

Важен детайл от Споразумението е, че при поискване от Министерството на културата, Агенция „Митници“ ще предоставя справки за представените декларации, като по този начин ще се гарантира контрол върху износа.

Споразумението за сътрудничество между Министерството на културата и Агенция „Митници“, както и образците, които ще се попълват, са публикувани на официалните интернет страници на Министерството на културата и на Агенция „Митници“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във