Банкеръ Daily

Общество и политика

Министерството на здравеопазването предлага 861 111 лв. за обучение на спешни медици

Обществена поръчка за избор на преподаватели за провеждане на обучения на 6892 човека от персонала на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения, е пуснало Министерството на здравеопазването. Дейността е в изпълнение на дейностите по проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" (ПУЛСС). В условията на поръчката е залегнало всеки участник да разполага с 10 преподаватели - хабилитирани лица по следните специалности: спешна медицина, анестезиология и интензивно лечение, нервни болести, кардиология, педиатрия, хирургия, травматология и ортопедия, АГ, токсикология, вътрешни болести.  

Обученията се финансират от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", с бенефициент Министерството на здравеопазването. Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 861 111.06 лв. с ДДС.

Срокът за подаване на офертите е до 17.30 часа на 5 април тази година, а отварянето ще бъде на 8 април в сградата на министерството.

Периодът на изпълнение на проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" е от 28 февруари 2017 г. до 31 декември 2019 година. Бюджетът на проекта възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във