Банкеръ Daily

Общество и политика

Министерството на културата обяви „Под игото на съвременен български език“ в нарушение на закона

След като миналата година опитът за съвременен превод на „Под игото” бе определен от Асоциация „Българска книга” за достоен за антинаграда, дирекция „Авторско право и сродните му права” в Министерството на културата откри в него и закононарушение.

Дирекцията се самосезирала по публикации и медийни участия на издатели и експерти и вчера (24 януари) издателство „Византия“ (търговско наименование ЕТ „Нели Стефанова - Прима”) получи акт за установяване на административно нарушение за разпространение на романа „Под игото“ от Иван Вазов под заглавието „Под игото на съвременен български език” и бе глобено.

Както става ясно от съобщението на сайта на Министерството на културатаq след преглед на съдържанието на „Под игото на съвременен български език“ и сравняването на текста в него с този от изданието на „Под игото“ (издателство „Български писател“, 1980 г.), са установени значителен брой извършени промени на оригиналния текст, включително обяснителни бележки, без те да са съгласувани с Министерството на културата.

Това е трябвало да бъде направено според изискване, заложено в чл. 34 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Чл. 34 гласи: След изтичане на срока на времетраене на авторското право произведенията могат да бъдат използвани свободно при условие, че не се нарушават права по чл. 15, т. 4 и 5, които продължават безсрочно. Органите по чл. 33 следят за спазването на тези права и по изключение могат да разрешат промени в произведението.

А според чл. 15, т.е. 4 и 5: Чл. 15. (1) Авторът има право:

4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;

5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;

Накратко – ако някой има намерение да пренаписва „Под игото” на Иван Вазов – то той трябва да се допита до Министерството на културата. След като обаче нито до министър Боил Банов, нито до дирекция „Авторско право и сродните му права” е постъпвало искане за разглеждане на промени в текста на романа, то от издателство „Византия” са извършили административно нарушение по чл. 97 от ЗАПСП, във връзка с чл. 83 от ЗАНН (Закон за административните нарушения и наказания).

Нарушението се изразява в това, че издателите са променили над 6000 думи и изречения в новата версия, без да получат разрешение от Министерството на културата. Ето някои от примерите: „гологлав” е сменено с „без калпак”; „чемшир” – „вечно зелено дръвче”; „комат хляб” – „парче хляб”; „душмани” – „омразни врагове”; „маскари” – „палавници”.

Изданието на „Византия“ се самопредставя като превод на романа на съвременен български език, като за автор на превода е посочена Нели Стефанова.

Издателите са публикували и изричната бележка, че „така преведен, романът в този си вид е обект на авторско право и нито част от него, нито целият текст може да бъдат публикувани без писменото разрешение на издателя и преводача или на неговите наследници“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във