Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОДАВА АКЦИИТЕ СИ В БУЛСТРАД

Г-н Янчев, медиите съзряха поредното съзаклятие в приватизацията на Булстрад. Да не би вече да е обявена процедурата за това?


- Въобще не може да става дума, че е стартирана процедура за приватизация на Булстрад. На последното си общо събрание акционерите на дружеството (бел. ред. - Министерството на финансите държи близо 66% от капитала) взеха решения, които създават предпоставки и условия в един следващ етап да започне процесът по раздържавяването на Булстрад.


До този момент в устава на дружеството имаше правила, които забраняваха на акционерите да се разпореждат с притежаваните акции (временни удостоверения). В промените, които прие събранието, тези правила бяха либерализирани. Акционерите решиха, че акциите могат да се търгуват помежду им. Запазва се режимът, при който, ако някой измежду тях реши да продава своите акции, то той следва да ги предложи на останалите. Изключение се прави само за акциите на Министерството на финансите. Единствено то получи правото да продава акциите си в Булстрад извън гореописания ред. Именно с това решение се дава възможност за откриване на процедура за приватизация на Булстрад. Според досега действащия устав такава процедура не можеше да бъде открита.


А защо и другите акционери не получиха правото да продават акциите си на лица или дружества, които в момента не участват в капитала на Булстрад, т.е. не са акционери?


- Ами представете си, че някой от акционерите продаде участието си в Булстрад на конкурентни застрахователни компании? В устава например се запази и забраната за търговия на акциите му на фондовата борса. Така че никой от акционерите, включително и Министерството на финансите, не може да продава акциите на Булстрад на фондовата борса. Бе преценено, че засега продажбите на фондовата борса не са най-подходящата форма за приватизация на застрахователната компания.


Гласува ли общото събрание решение капиталът на Булстрад да бъде увеличен чрез нова емисия акции?


- С мнозинство от три четвърти общото събрание, в което решаващ глас има Министерството на финансите, взе решение капиталът да се увеличи с нова целева емисия акции на обща стойност 700 млн. лева. Това увеличение като целева емисия е осъществимо под условие. Емисията може да бъде предоставена само на лица, които са в трудовоправни отношения с Булстрад или имат договор за управление. Не по-малко от 20% от тях трябва да се обединят в юридическо лице.


Когато става въпрос за оценяване на застрахователно дружество, при определянето на цената от решаващо значение е професионализмът на служителите му. Затова досегашните акционери прецениха, че ще бъде само от полза, ако тези специалисти бъдат ангажирани с Булстрад и като негови собственици. Но, подчертавам, че тези акции все още не са пуснати в продажба. Дали това ще стане, ще се реши на извънредно общо събрание на Булстрад. То ще прецени дали са налице условията за продажба на тази емисия от 700 млн. лева. Така че в случая за никаква приватизация, още по-малко скрита приватизация, не може да става и дума. Близо 10% от капитала на дружеството са собственост на частни акционери и досега това не е предизвиквало въпроси. Всички взети решения са изцяло насочени за създаване на благоприятни външни и вътрешни условия за развитието на дружеството, включително и след 2000-та година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във