Банкеръ Weekly

Общество и политика

Министерски съвет ще гласува План за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз

На редовното си заседание Министерски съвет ще гласува проект на решение за приемане на план за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Планът съдържа 219 мерки за въвеждане в българското законодателство на директиви, осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС, които поради пряката си приложимост не подлежат на въвеждане в българското законодателство, други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС, както и ангажименти, залегнали в Договора за присъединяване на България към ЕС.

Кабинетът ще одобри доклад за изпълнението на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. В доклада е посочено, че от включените в плана 184 мерки са изпълнени 148. От общо 42 все още отворени процедури за нарушение по чл. 258 от ДФЕС срещу България, 11 са свързани с ненавременно въвеждане в българското законодателство на директиви на ЕС. За периода 1 януари - 31 декември 2013 г. ЕК стартира 13 нови процедури за невъвеждането в срок на директиви на ЕК, от които четири бяха закрити в рамките на изтеклата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във