Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНИСТЕРСКИ ЧИНОВНИЦИ НАЛАГАТ ЕМБАРГО НА ИЗНОСА НА НАШИ СТОКИ


Понеделник, 2 ноември, 13.40 часа. Фоайето на Министерството
на транспорта откъм ул. Гурко наподобява разбунен
кошер. Около 40-50, а може би и повече души викат, коментират,
размахват ръце: Това е подигравка. Не може още в 10 часа
да свършат. Какво ще правим ние....


Борис Димитров, представител на няколко фирми превозвачи,
твърди: Министерството не изпълнява собствените си разпореждания
- т.е., че когато има задействан тир-карнет, ще осигури разрешително.
Не става и въпрос за вида на разрешителното - добро
или лошо, а изобщо за разрешително, за да може автомобилът
да излезе и да отида до крайната точка.


Според справка и опис, направени от превозвачите,
същия ден само в София закъснелите камиони със задействан тир-карнет
са над тридесет. Задействаният карнет важи 48 часа, но някои от
превозвачите висят пред министерството по десетина дни.


В момента слабото място е Унгария - обяснява
г-н Димитров. - Хайде, австрийски разрешителни няма отдавна -
свикнахме вече да заобикаляме Австрия, но без унгарски на практика
се оказват затворени и Словакия, и Чехия. Италиански също обявиха,
че няма - и с това приключиха въпроса. Лошото е, че първо трябва
да се натовари камионът, да се запечата и тогава да се търси разрешително,
ама те не дават.


Така - без Косово, без Босна и Херцеговина, България
се оказва под полуембарго. И то - наложено от нейните чиновници.
Докато министрите сноват почти всеки ден нагоре-надолу по света
без проблеми, български стоки, дори и намерили купувачи в чужбина,
се оказват затворници у нас поради... липсата на хартийките, наречени
разрешителни!


Е, камионите на СО МАТ работят с пълна пара. Защо
ли? Злите езици намекват за случайното съвпадение
на фамилията на шефката на отдел Международни автомобилни
превози в транспортното министерство г-жа Васинска с фамилията
на техническия директор на СО МАТ г-н Васински.


И още нещо: с какъв срок е клаузата в договора за
продажба на първите 55% от капитала на СО МАТ, в която пише, че
България се задължава да предоставя на фирмата същия брой разрешителни,
какъвто е бил през 1993 година?!


Белчо Цанев


ГРАФИКА:


Брой на продадените от Асоциацията на българските
предприятия за международни превози и пътищата тир-карнети:


Година Брой


1995 196 511


1996 153 656


1997 176 499


до 20.10.1998 ~147 000


Каренце:


Четиво за превозвачи!


Брой на осигурените за 1999 г. проблемни
разрешителни:


Югославия: 15 000 транзитни, 10 000 двустранни и
1000 за трета страна.


Австрия: 13 000 двустранни и транзитни, 2000 за трета
страна


Унгария: 7500 безплатни, 2500 с плащане по 1.5 форинта
на тон/км и 5000 с плащане по 3 форинта


Румъния: 12 000 безплатни двустранни и транзитни
и 1000 крайгранични


Италия: 7400 универсални и 200 за трета страна (получени
чрез замяна на 600 универсални)

Facebook logo
Бъдете с нас и във