Банкеръ Daily

Общество и политика

Минимум 50% от печалбата на държавните предприятия - в хазната

Министерският съвет е приел на днешното си заседание (на 13 април) Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2021 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Размерът на отчисленията от печалбата, съответно дивидент, е в съответствие с актуалните нужди на бюджета, предизвикани от усложнената международна обстановка, обясняват от пресцентъра на Министерския съвет.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Не са обхванати и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 - 2020 година.

Публичните дружества, съгласно чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), следва в срок до 15 декември 2022 г. да разпределят междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50% от печалбата, съгласно финансов отчет за първото полугодие на 2022 година.

Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2022 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

Едновременно с това правителството определи министъра на икономиката - Корнелия Нинова - да упражнява правата на държавата в капитала на търговски дружества.

Разпореждането е във връзка с разделянето на Министерството на икономиката на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа.

С оглед новата структура на Министерския съвет се налага да промени органа, който ще да упражнява правата на държавата в капитала на търговски дружества от системата на преобразуваното Министерство на икономиката. Тези права вече ще се упражняват от министъра на икономиката и индустрията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във