Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНИМАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ ОТНОВО МОЖЕ ДА СА И ВАЛУТНИ

Занапред УС на БНБ ще
определя минималните задължителни резерви като процент от месечната
депозитна основа, която банките поддържат. Размерът им може да
бъде различен за влоговете в левове и валута. Това са принципно
новите моменти в проектонаредба N21. Предвидена е и възможността,
за която кредитните институции отдавна претендират - да поддържат,
по своя преценка, минималните си резерви изцяло във валута или
в левове. Но съществува и ограничение, наследено от миналото -
БНБ ще приема за минимални резерви само три вида конвертируема
валута - щатски долари, германски марки и швейцарски франкове.


Проектонаредба N21 предвижда
влогонабиращите институции да могат да държат своите задължителни
резерви като наличност по разплащателни сметки в БНБ в левове
и валута, като касови наличности в левове и валута в касите на
самите банки или като касови наличности в АТМ-терминали.


С новата наредба БНБ прави
и много ловък пирует, избягвайки твърдия ангажимент, че ще олихвява
задължителните резерви. Според проектонаредбата парите, които
търговските банки поддържат в БНБ, ще се олихвявят единствено
след изрично решение на УС. Това обаче е по-скоро мираж, защото
ограниченията, наложени от Валутния борд, връзват ръцете и краката
на БНБ за какъвто й да е излишен разход.


Размерът на задължителните
резерви ще се определя месечно в зависимост от обема на привлечените
средства в банките за предходния месечен период. Общият размер
на задължителните резерви ще се определя по проста формула - сумата
от привлечените средства за всеки ден се умножава по процент,
определен от УС на БНБ.


Централната банка си запазва
и правото свободно да намалява размера на резервите, но - и това
е интересно, не може да го увеличава прозволно, а трябва да спазва
предизвестителен срок от 15 дни.


Занапред търговските банки
ще могат изцяло да ползват своите минимални резерви в БНБ, при
условие че изпълняват специални изисквания за тяхното своевременно
възстановявяне. Ако една банка отбележи в края на календарния
месец недостиг на задължителни минимални резерви, тя ще плаща
на БНБ наказателна лихва върху недостига в размер, определен на
годишна основа от УС на БНБ. Тази лихва не може да бъде по-голяма
от двукратния размер на действащата основна лихва.


Банките, обявени в несъстоятелност
или в ликвидация, ще са освободени от задължението да поддържат
минимални резерви в БНБ, считано от датата на влизане в сила на
решението за обявяване в несъстоятелност, респективно от датата
на образуване на производство по принудителна или доброволна ликвидация
и назначаването на ликвидатор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във