Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНИМАЛНИТЕ ТАРИФИ - НЕОБХОДИМОТО ЗЛО


Започва кампанията по сключването на задължителните
застраховки - Гражданска отговорност и Злополука.
В края на миналата седмица (6 ноември) бе обнародвана поредната
поправка в Закона за застраховането, с която се възлага на Дирекцията
по застрахователен надзор да определя минималните тарифи за задължителните
застраховки.


Изключително досадно е държавата, като бавачка, непрекъснато
да влачи чехли след нашите пари, и то под претекст, че това ни
е полезно. А стара, колкото света, е истината, че само конкуренцията,
само безмилостната пазарна битка отделя здравите, жизнените структури
от измислените перачници на пари. И само в такава среда потребителят
ще се научи да търси и да избира качествения продукт, ще се научи
да разпознава и да избягва мошениците и спекулантите.


Административното определяне на тарифи за застрахователни
услуги, каквото сътвориха администраторите и законодателите през
последния месец, няма аналог в световната практика. При ненормалната
пазарна обстановка у нас това бе единственото, което измисли изпълнителната
власт с идеята да охлади фантазията на застрахователите и да предпази
клиентите им.


До решението за административно определяне на задължителни
минимални размери на застрахователните премии се стигна, след
като няколко години подред компаниите воюваха не съвсем коректно,
за привличането на клиенти срещу необосновано ниски цени на застраховките
си и при висок риск да не могат да плащат задълженията си по тях.
Това доведе и до парадокса някои застрахователи сами да поискат
цената на задължителните застраховки да не се определя на пазарен
принцип, а административно. Държавните чиновници сякаш само това
чакаха. Така че в рамките на една седмица, смятано от петък насам,
всички застрахователни компании, получили разрешение да сключват
задължителни застраховки, трябва да представят в ДЗН своите застрахователно-технически
планове и тарифите, при които ще предлагат въпросните услуги (естествено
съобразени с вече определените минимални равнища, които публикувахме
в бр. 44 на в.БАНКЕРЪ).


Какво печели и какво губи клиентът


от поредното държавно вмешателство в застрахователния
бизнес? С въведения регламент държавата гарантира законово, че
всеки застраховател от групата на лицензираните дружества ще може
да изпълнява ангажиментите си към своите клиенти. Но цената на
тази сигурност ще излезе доста соленичка. Срещу едни и същи задължения
на дружествата към клиента през миналата и през тази година тарифите
на задължителните застраховки се увеличават почти двойно. През
миналата година например собствениците на Жигули (най-разпространения
автомобил у нас) плащаха за Гражданската отговорност
около 15 000 лв., а през тази година за същото удоволствие ДЗН
определи, че гражданите трябва да отделят 29 000 лева.


Затова и въпросът кому е нужно държавата да дирижира
пазара е повече от логичен?


Финансовата изгода за държавата от задължителните
застраховки е прекалено голяма и това обяснява нейната заинтересованост
размерът на застрахователните премии да е по-висок. При наличието
на около 3.5 млн. автомобила у нас и при средна застрахователна
премия от приблизително 35 000 лв. за отделното МПС не е задължително
човек да е математик, за да установи, че брутният приход от задължителните
застраховки е 122.5 млрд. лв., от които 8.575 млрд. лв. отиват
директно в държавната хазна под формата на корпоративен данък.


Освен това като определя минимални (но достатъчно
високи за да носят прилична печалба), независещи от пазарната
конюнктура цени, държавата в някаква степен субсидира застрахователните
дружества. Това поне е оценката на някои по-просветени клиенти
за поредното вмешателство на държавата в застрахователния бранш.


Ламарините по-скъпи от човешкия живот


Така може да се резюмира ефектът от последния напън
на застрахователите чиновници. Ако държавната администрация разсъждаваше
държавнически, а не ограничено-технократски, може би по-разумно
бе да помисли за повишаване на минималните равнища на отговорностите,
които поемат със задължителните застраховки дружествата, а не
за минималните цени на услугите им. Със своите действия законодателят
създаде впечатление, че мисли единствено за финансовото благополучие
на застрахователните компании, а не за техните клиенти. Всеобщо
е мнението, че отговорността, което поемат застрахователите срещу
задължителните застраховки - 15 млн. лв. за имуществени щети и
25 млн. лв. за неимуществени - звучи повече от несериозно. На
практика човешкият живот е оценен на 25 000 г. марки, а овехтелите
автомобили, каквито са повечето МПС у нас, на 15 000 г. марки
(при положение че прословутите Жигули се търгуват
на свободния пазар по 1000-2000 г. марки). Още повече че тази
сума (25 000 г. марки) плащат само виновните частни лица. Срещу
виновното поведение длъжностното лице от обществения транспорт
(който е предимно държавен) обезщетението на пострадалите, респ.
цената на човешкия живот пада до циничните 1000 марки.


Естествено държавата дава право на застрахователните
дружества да увеличат доста фиксираните в нормативните документи
обезщетения, но това отново удря, и то още по-сериозно, и джоба
на клиентите, защото застрахователната такса нараства правопропорционално.


Общата полза от възприетия подход е съмнителна и
от друга гледна точка. През 1998 г. близо 30% от автомобилите
у нас са пропуснали задължителната застраховка. Може да се изчисли
какво ще влезе в касите на застрахователите, респ. - на хазната,
за следващата година, когато таксите са по-високи, а платежоспособността
на населението си остава скромна. Застрахователите ще глътнат
вода и по друг параграф - собствениците на автомобили ще
избират между скъпата задължителна Гражданска отговорност
и каско застраховка. Пак в сравнение с миналата година
- 65% от автомобилите не са били застраховани срещу кражба. Ако
тази тенденция се запази и сега, трябва да се очаква нов разцвет...
на нелегалния автомобилен пазар.


Списък на дружествата, които сключват задължителни
застраховки Гражданска отговорност и Злополука


1. ЗК Орел АД


2. ЗК Юпитер АД


3. ЗАД Евро инс


4. ЗПАД Булстрад


5. ЗАД Мел инс


6. МЗК Европа


7. ЗК Български имоти


8. ЗК Бул инс


9. ЗПАД България


10. Общинска застрахователна компания
АД


11. ДЗИ - Общо застраховане ЕАД


12. ВЗАД Армеец


13. ЗД Витоша АД


14. ЗАД Енергия

Facebook logo
Бъдете с нас и във