Банкеръ Daily

Общество и политика

Минималната заплата на учителите вече ще е 792 лв.

Министерство на образованието и науката обяви минималните работни заплати в училищното образование от 1-и септември. От следващия месец педагогическите специалисти ще взимат с 15% повече. Проектът е обсъден и одобрен от социалните партньори в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, уточняват от МОН.

Минималното възнаграждение на училищен директор от 1-и септември вече ще е 950 лв., а на заместник-директорите - 887 лв. Минималната заплата за главен учител ще е 836 лв., а за старши учител - 792 лв.

Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора, ръководителите на направление ИКТ ще получават заплати, които започват от 760 лв.

Във връзка с намерението на правителството, да се стартират специални междуинституционални мерки по задържане и обхващане на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, се въвеждат и две нови допълнителни трудови възнаграждения за педагозите.

От 1-и януари 2018 г., 4% към заплатата ще получават учителите, които участват в съвместните екипи за обхващане и задържане на ученици, които не желаят да получат образование в задължителната предучилищна и училищна възраст, както и учителите, които провеждат допълнително обучение на учениците, които не са усвоили учебната програма, както и на деца, които не владеят български език.

Facebook logo
Бъдете с нас и във