Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНЕРАЛБАНК СИ ВЪРНА 1.6 МЛН. МАРКИ ОТ РЬОПЕРВЕРК

Синдиците на МИНЕРАЛБАНК Харалампи Кирков и Георги Настев успяха да изкопчат 1.6 млн. г. марки от фалиралото германско предприятие Рьоперверк. Според тях прибирането на тази сума е голям успех, тъй като шансът банката да получи каквито и да е пари от въпросната фирма е бил равен на нула. Причината е в това, че над 96% от капитала на германското дружество са собственост на обявената в несъстоятелност МИНЕРАЛБАНК. А според германското законодателство, ако собственикът на една фирма й е отпуснал заем, той може да си получи парите едва след като се обезщетят всички останали нейни кредитори.


Парите, които е наляла МИНЕРАЛБАНК в Рьоперверк от 1983 г. до 1990 г., са над 44.7 млн. г. марки. Половината от тях са под формата на банкови гаранции, срещу които фирмата тегли заеми от германски банки. И тъй като не може да ги върне, българската банка плаща вместо нея. Въпреки тази подкрепа Рьоперверк не успява да обслужва дълговете към германските си кредитори, между които е й Дойче Банк. Затова по тяхно искане през 1993 г. Рьоперверк е обявена в несъстоятелност и управлението й е поето от синдик.


Естествено МИНЕРАЛБАНК остава последна в списъка на кредиторите на фирмата, тъй като е неин собственик. Синдикът на Рьоперверк успява да събере 4 млн. марки от вземанията й и ги разпределя между германските кредитори. До края на 1996 г. той продава предприятието на обособени части и получава за тях 10 млн. г. марки, които покриват 30% от дълговете му. Още три години обаче са нужни на германския синдик за да изготви сметките за разпределение, за разни уточнения, справки... Така че той започва да плаща едва в края на 1999 година.


Въпросните 10 млн. г. марки също е трябвало да бъдат разпределени между германските банки кредиторки на Рьоперверк. Със съдействието на Хърсев и Ко обаче синдиците на МИНЕРАЛБАНК Харалампи Кирков и Георги Настев успяват да измъкнат 1.6 млн. г. марки, които в края на февруари 2000 г. са постъпили по сметката на фалиралата кредитна институция в ОББ. Прибирането на въпросната сума е станало възможно чрез прилагането на сложна схема от финансови и юридически комбинации, чиито подробности е по-добре да останат под булото на конфиденциалността.


На фона на загубените в Рьоперверк 44.7 млн. г. марки, върнатите 1.6 милиона са просто смешна сума. Но в случаи като този малкото е по-добре от нищо.


С получените от Германия пари сумата по сметката на синдиците на МИНЕРАЛБАНК вече е 24.6 млн. лева. Освен това Настев и Кирков очакват до края на март синдикът на Стройиндустрия инженеринг да им преведе още около 1.3 млн. лева. Според синдиците на МИНЕРАЛБАНК събраните около 26 млн. лв. ще им стигнат да се разплатят с бюджета, с БНБ - за полученото от нея рефинансиране през 1996 г., и с фирмите кредиторки. След като те бъдат удовлетворени и се заделят средствата, необходими за продължаване на процеса по несъстоятелността, по сметката на затворената МИНЕРАЛБАНК ще останат още около 12 млн. лева. Те обаче няма да са достатъчни, за да могат синдиците й да удовлетворят нейните български и чуждестранни банки кредиторки. Общата сума, която МИНЕРАЛБАНК им дължи, е около 250 млн. лева. Според Закона за банките синдиците могат да започнат разплащането с кредиторите от определена група (обезпечени кредитори, бюджета, или от Фонда за гарантиране на влоговете, фирми и банки) само ако са събрали сума, която надхвърля 10% от вземанията на въпросната група. Излиза, че за да започнат да плащат на банките кредиторки например, синдиците на МИНЕРАЛБАНК трябва да имат поне 25 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във