Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИНЕРАЛБАНК ЩЕ ИСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА STAMBOULI ENTERPRISES (CYPRUS) LTD.

В света на спекулативните сделки от голямата печалба до голямата загуба има само една крачка. Достатъчно е да не познаваш детайл от пазарната конюнктура или от нормативната база и излизаш на червено. С пълна сила същото се отнася и за дълговите операции. От сделките за покупко-продажба на външния дълг на МИНЕРАЛБАНК например Мултигруп, ФИНКО, Кредитна банка и БРИБ спечелиха прилични пари. Но има и фирми, които се намесиха в раздаването на дълговите карти на банката, но загубиха направения залог. Още в началото на февруари тази година в бр. 5 в.БАНКЕРЪ писа, че фирма Инварт е купила външен дълг на МИНЕРАЛБАНК с намерението срещу него да бъде прихванато задължението й към банката. Операцията обаче увисва, тъй като по това време МИНЕРАЛБАНК вече е обявена в несъстоятелност, а синдиците не могат да извършват прихващания. Така Инварт се оказва със задължения към банката, които трябва да погасява, и с вземания от нея, за които ще чака на края на дългата опашка на кредиторите. В същото положение попада и Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. - Никозия, която чрез дъщерната си фирма Стамбули България владее веригата магазини Бонжур.


Преди пет години - на 12 март 1993 г., МИНЕРАЛБАНК сключва със Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd - Никозия, два договора за кредит за по 350 хил. щ. долара. Така фирмата ползва револвиращи заеми на обща стойност от 700 хил. щ. долара при годишна лихва от 12 процента. Тя е трябвало да ги погаси до края на февруари 1994 г., но не е спазила това условие. Погасителните срокове и по двата договора са удължавани с единайсет анекса. Кредитите са обезпечени с акредитиви за износ, чийто общ размер е 1 млн. щ. долара. Ако те се окажат недостатъчни за покриване на дълга към банката, Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. - Никозия, отговаря с цялото си имущество. С други думи, тези два договора дават право на МИНЕРАЛБАНК да продава собственост на кипърската фирма, докато не си събере вземанията от нея. Освен това тя се е договорила с длъжника си, че всички спорове между тях ще се решават пред арбитража на Българската търговско-промишлена палата.


До обявяването на МИНЕРАЛБАНК под особен надзор на 15 май 1996 г. задълженията на кипърската фирма не се обслужват редовно, но и банката не пристъпва към събиране на обезпеченията. Положението неясно защо се запазва и при квесторите. Явно те са били по-заети да погасяват външните задължения на МИНЕРАЛБАНК, откупени през трета и четвърта ръка, като преотстъпват на новите им държатели вземания на банката по ЗУНК от Булгартабак и от Български морски флот. Информация за изгодата от подобни операции явно достига и до Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. Фирмата от Никозия решава да се включи в играта, да купи външен дълг на МИНЕРАЛБАНК на ниска цена и с него да бъде прихванато задължението й към банката. За целта са потърсени услугите на Кредитна банка, която по това време е един от основните търговци на външния дълг на МИНЕРАЛБАНК.


Първоначално Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. купува от Кредитна банка задължения на МИНЕРАЛБАНК по японския облигационен заем в размер на 13 125 000 яп. йени - главница плюс лихва от 5 413 333 яп. йени, или общо 18 538 333 яп. йени. Равностойността на този дълг в щатска валута е 149 718.15 щ. долара. С тази сума, чрез прихващане, са погасени 109 186.08 щ. долара, т.е. част от главниците и 40 532.07 от лихвите по кредитите от 12 март 1993 година. Операцията е извършена малко преди края на март 1997 г. - когато банката бе обявена в несъстоятелност, а управлението й бе поверено на синдици.


През април 1997 г. Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. пристъпва към осъществяването на втория етап от схемата, с който иска да приключи въпроса със задълженията си към МИНЕРАЛБАНК. Този път фирмата от Никозия откупува от Кредитна банка дълг на МИНЕРАЛБАНК по японския облигационен заем в размер на 60 000 000 яп. йени - главница и лихви от 4 678 667 яп. йени - или общо 64 678 667 яп. йени. Равностойността му в американска валута е 524 281.91 щ. долара. Веднага след това с писмо до синдиците на банката Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. заявява, че с това свое вземане от МИНЕРАЛБАНК чрез прихващане иска да закрие задълженията си към нея. И тук сметките на кипърците се объркват. При извършването на операциите те не са се съобразили с промените, настъпили в правния статут на МИНЕРАЛБАНК, след като съдът я е обявил в несъстоятелност на 28 март 1997 г., а присъдата е влязла в сила на 4 април същата година. Изглежда, от фирмата не са знаели, че синдиците нямат право да извършват подобни прихващания. По закон те, първо, трябва да осребрят цялото имущество на поверената им кредитна институция и след това със събраните пари да удовлетворят кредиторите по реда, който е установен от нормативните документи. Казано на достъпен език, длъжникът-кредитор - в случая Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd., е необходимо, първо, да върне задълженията си на банката и едва след това да чака на опашката с надеждата да си събере вземанията от нея. Разбира се, това положение не удовлетворява кипърската фирма и нейният президент Роберт Стамбули продължава - вече година, да настоява пред синдиците на МИНЕРАЛБАНК за прихващане. Те пък неколкократно му обясняват, че законът не им позволява да извършват подобни операции. През този период на безполезни прения дългът на Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. достига до 624.6 хил. щ. долара.


В писмо от 27 ноември 1997 г. президентът на кипърската фирма признава тези свои задължения. Той обаче настоява част от тях да бъдат изчистени срещу японските задължения на МИНЕРАЛБАНК, купени от неговата фирма, и чиято доларова равностойност е около 496 хил. щ. долара. Остатъкът от 128.6 хил. щ. долара Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. е готова да погаси на пет вноски.


В началото на декември синдиците на МИНЕРАЛБАНК за пореден път уведомяват кипърския си длъжник, че не могат да удовлетворят неговото искане. Нещо повече, те напомнят, че всичките му задължения са незабавно изискуеми и го поканват в срок от седем дни да ги плати. В противен случай МИНЕРАЛБАНК ще пристъпи към принудителното им събиране, предупреждават синдиците.


Необходимо е да напомним, че според кредитните договори от 12 март 1993 г. Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. е обезпечила кредите с цялото си имущество. А като погледнем магазините Бонжур, става ясно, че банката има какво да вземе от кипърската фирма. Не може да се отрече все пак, че когато тя реши да плаща, го прави. До момента Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. например е платила над 77.1 хил. щ. долара по три от обещаните пет вноски. Това обаче не решава проблема със споменатите около 496 хил. щ. долара, за които настоява тя, да бъдат прихванати срещу японските й вземания от банката.


В крайна сметка юристите на МИНЕРАЛБАНК са започнали подготовката за изваждане на изпълнителен лист. Въз основа на него те ще поискат срещу Stambouli Enterprises (Cyprus) Ltd. да бъде открита процедура по несъстоятелност. Впрочем кипърската фирма може веднага да блокира процедурата - като плати 20% от задълженията си към МИНЕРАЛБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във