Банкеръ Weekly

Общество и политика

МИЛАНОВА - ОБВИНЯЕМА, ПЪРВАНОВ - СВИДЕТЕЛ


Следователят от отдела по наркотрафика и контрабандата
в Националната следствена служба Петър Гюров се гласи днес (16
ноември) да привлече като обвиняема подуправителката на БНБ Емилия
Миланова. По-любопитен е въпросът от името на кого ще направи
това, тъй като според вече влезлия в сила Закон за съдебната власт
Националната следствена служба не съществува.


Поръчаните от същата служба експертизи трябва да
кажат поне 70% от истината по делото срещу подуправителката на
Българска народна банка Емилия Миланова, каза специално за БАНКЕРЪ
следователят по делото срещу нея Петър Гюров. Той уточни, че са
събрани девет тома с материали, като шест от тях са в експертите.


Експертизи са поръчани както за Добруджанска банка,
така и за КАПИТАЛБАНК и по тях работят пет вещи лица. Следователят
Гюров заяви, че подуправителката на БНБ не е длъжна да дава обяснения
по делото, но разчита на нейното сътрудничество с експертите,
за да може да се ускори разследването.


Следственото дело срещу Емилия Миланова беше образувано
на 9 юли с постановление, подписано лично от главния прокурор
Иван Татарчев. Обвинението е, че в качеството си на подуправител
на БНБ и началник на управление Банков надзор Миланова
е нарушила нормативните изисквания и е попречила на финансови
операции на Добруджанска банка и на КАПИТАЛБАНК.


Прокурорът от Главна прокуратура Михаил Дойчев не
крие, че делото е образувано по молба на бившите ръководства на
двете банки. Следователят Петър Гюров пък поясни за БАНКЕРЪ,
че още не е разговарял с експертите, но срещата му с тях ще се
състои през седмицата. На нея щели да се разискват проблемите
и затрудненията, които те евентуално срещат при извършването на
експертизата. Ще стане известно и дали експертите се нуждаят от
допълнителна помощ и каква. Следователят съобщи още, че е започнал
разпити на длъжностни лица от двете банки и че предстои разпитът
и на шефа на КАПИТАЛБАНК Ангел Първанов - в качеството му на свидетел.


Преди да свидетелства срещу мен, гражданинът
Ангел Първанов трябва да бъде попитан по силата на кой закон вместо
3 млн. долара връща на БАЛКАНБАНК само 500 хил. долара - коментира
пред БАНКЕРЪ Емилия Миланова. - Откъде накъде, в качеството
си на изпълнителен директор на КАПИТАЛБАНК, Първанов ще връща
например една двайста част от задълженията на управляваната от
него банка към БАЛКАНБАНК и БИОХИМ. И защо с години КАПИТАЛБАНК
не е плащала задълженията си към ТСБанк?


Привличането на Емилия Миланова като обвиняема по
делото ще ускори разследването, е втората версия на следователя
Гюров. Над 30-годишната му следователска практика го е уверила
в това. Той не изключва възможността делото срещу подуправителката
на БНБ да приключи с мнение за прекратяване, а ръководствата на
двете ощетени банки да търсят правата си по граждански
път. Решенията ми може да не се харесат на някои и не изключвам
възможността и друг да се заеме с това дело, коментира за
БАНКЕРЪ Петър Гюров.


В намиращите се при него три от деветте тома по делото
няма материали, които да показват, че Главна прокуратура или следствието
са извършвали предварителна проверка по случая Миланова.
Има само информация за направени два правни анализа от вещи лица,
но те не анализират състоянието на банките. Това дава основание
да се запитаме


въз основа на какви данни


да не говорим за доказателства, е образувано това
следствено дело. И как от 16 затворени банки през 1996-1997 г.
никой не се осмели да потърси персонална отговорност от членовете
на бившия управителен съвет на БНБ, който ги обяви за неплатежоспособни.
Докато през 98-а се намериха недоволни акционери на две от тези
банки - Добруджанска и КАПИТАЛБАНК, които изведнъж се сетиха да
търсят отговорност, и то не от тези, които ги поставиха под особен
надзор, а от подуправителката на БНБ, която по силата на новия
Закон на банките предложи да им бъде отнет лицензът. Под решенията
за отнемането на лицензите всъщност не стои нейният подпис, а
този на управителя на БНБ. Но от него никой не се оплаква.


В четвъртък в 10 часа подуправителката на БНБ е трябвало
да отиде при следователя Гюров, който да я запознае със събраните
материали по делото и да й предяви обвинението. В личен телефонен
разговор със следователя Емилия Миланова е пояснила, че тя не
може да се яви в НСлС точно в четвъртък, тъй като адвокатът й
е в провинцията. Гюров уточни за БАНКЕРЪ, че


Миланова е била нередовно призована


на разпит в следствието на 11 ноември, предиобед.


Назначените от предишната следователка по делото
Ганка Цакова счетоводни експертизи е трябвало да бъдат готови
до 30 септември, но поради големия обем на работа са се забавили,
стана ясно в разговора с новия следовател Гюров. Той отказа да
съобщи точно на какви въпроси трябва да отговорят експертите,
като се позова на следствената тайна. Според запознати с делото
експертизата трябва да даде отговор какво е било финансовото състояние
на Добруджанска и КАПИТАЛБАНК към момента на отнемането на лицензите
им. Освен това експертите ще трябва да уточнят и финансовия потенциал
на фирмите, които са влели капиталите си в тези банки, както и
да изяснят какво е процентното им участие в тях след внасянето
на парите. Също така трябва да бъде представена данъчна справка,
която да уточни плащали ли са фирмите, акционери в двете банки,
данъци през последните пет години и какъв е размерът на печалбата
им.


От постановлението за привличане на Емилия Миланова
като обвиняема по делото става ясно, че тя трябва да отговаря
по чл. 282, ал. 2 от НК, който гласи: Длъжностно лице, нарушило
или неизпълнило служебните си задължения или е превишило властта
си с цел да набави за себе си или за другиго облаги... се наказва
със затвор от една до осем години. В постановлението обаче
не е посочено


как и по какъв начин Емилия Миланова е нарушила


или неизпълнила служебните си задължения. Напротив,
според Закона на БНБ и Закона за банките началникът на управление
Банков надзор има огромни правомощия, които го задължават
писмено да предупреждава банките за неизпълнение на техни задължения,
да разпорежда писмено да се преустановят и отстранят допуснатите
нарушения и да се предприемат оздравителни мерки и дори да прави
предложение за отнемане на лицензи.


Обвиненията на прокуратурата срещу Централната
банка на България са пълен цинизъм и гавра на една прокурорска
групичка - каза за БАНКЕРЪ Емилия Миланова. -


Всеки банков надзор в нормална държава би отнел лиценза
на банки като Добруджанска и КАПИТАЛБАНК. Но в никоя нормална
държава


не се налага Централната банка да защитава закона
от прокуратурата


Няма такава държава. Как може кредитният милионер
Ангел Първанов да подаде жалба срещу подуправител на БНБ, Татарчев
да образува дело по тази жалба и на всичкото отгоре неговият заместник
Михаил Дойчев да твърди пред медиите, че подуправителят трябва
да бъде привлечен като обвиняем, за да може да защити конституционните
си права. Веднъж казват, че не съм длъжна да давам обяснения,
после че трябвало да сътруднича, за да се ускори разследването,
т.е. доброволно да вляза в ролята на обвиняема.


Следствието ще трябва точно да отговори по какъв
начин Емилия Миланова е нарушила или превишила служебните
си права. Интерес ще представляват и резултатите от поръчаната
експертиза на Добруджанска банка и КАПИТАЛБАНК, която трябва да
отговори на въпроса:


какви точно капитали са се влели в двете банки


Вече се промъква идеята, че обемът на експертизата
ще бъде коригиран с цел да не излязат на бял свят отговорите точно
на тези въпроси.


Както е известно, навсякъде по света, всеки гражданин
е невинен по дадено обвинение до доказване на противното, т.е.
че е виновен. Медийните изяви на г-н Дойчев в България обаче внушават
на читателя, че всеки, в който се е вгледала сегашната прокуратура,
трябва да се признае за обвиняем и едва след това до докаже, че
е невинен.


Боже, пази България от подобно правосъдие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във