Банкеръ Weekly

Общество и политика

МФК Е ГОТОВА ДА УЧАСТВА В СЪЗДАВАНЕТО НА ИПОТЕКАРНА БАНКА

По данни на Делойт
и Туш американските инвестиции в България към края на 1997
г. са достигнали 73.5 млн. долара. Пред САЩ са Холандия - 92.6
млн. щ. долара, Белгия - 251.9 млн. долара и Германия - 261.9
млн. долара. Една от задачите на визитата на президента Петър
Стоянов отвъд океана бе да активизира интереса на американските
делови среди към нашата страна. В тази връзка той проведе няколко
големи срещи с представители на американския бизнес. На тях присъстваха
изпълнителният директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции
(АЧИ) Илиян Василев, както и български бизнесмени, водени от председателя
на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и от председателя
на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Божидар Божинов.


Успяхме да покажем
на американците, че при по-голям интерес от тяхна страна към България
досега те можеше да са направили успешни инвестиции у нас за 300
млн. щ. долара - заяви през в. БАНКЕРЪ г-н Василев.
- Имах срещи с представители на около 150 големи американски компании.
По време на разговорите стигнахме до заключението, че съществуват
няколко по-големи проекта, които до края на годината ще привлекат
американски капитали. Тези проекти са в сферата на недвижимостите,
на туризма, на конверсията на Военнопромишления комплекс, на инфраструктурата,
газопреносните и петролопреносните мрежи, летището в София и карготерминала
в пристанище Бургас. Изключително важно е Америка да познава България,
защото едно малко усилие на американския делови свят ще се изрази
в значителни за България инвестиционни потоци, които ще ни помогнат
да преструктурираме икономиката си - е мнението на Илиян
Василев.


По време на срещите си
в Сент Луис изпълнителният директор на АЧИ е разговарял с представители
на компании от областта на туризма и електрониката. В Ню Йорк
американските бизнесмени също са проявили интерес към туризма,
към строителната и циментовата промишленост и към недвижимите
имоти. Във Вашингтон са водени разговори за приватизационни проекти
и за инвестиции в конверсията на ВПК. Г-н Василев не пожела да
назове имената поне на по-големите американски фирми и конкретните
области, в които те искат да инвестират, но все пак спомена, че
фирмата AMBO се интересува от инвестиции в петролопровода от Бургас
до Албания, а фирмата Inter G - от проектите за изграждане на
газо- и петролопреносни мрежи.


Значителен интерес бе
проявен и към българския капиталов пазар. Според изпълнителния
директор на АЧИ веднага след посещението на българската делегация
в САЩ започва подготовката за създаването на два фонда, средствата
от които ще бъдат предназначени за инвестиции в ценни книжа на
Българската фондова борса. Първоначално финансовият им ресурс
ще е между 30 и 50 млн. щ. долара и вече са определени първите
предприятия, към които ще се насочат тези пари.


На 12 февруари българските
бизнесмени се срещнаха с шефа на Международната финансова корпорация
МФК. По време на срещата е обсъден проект за създаване на национална
мрежа за генериране и идентифициране на проекти, които се нуждаят
от външно финансиране и могат да привлекат интереса на чуждестранните
инвеститори. Водени са и разговори за създаване на ипотекарна
банка, в чийто капитал да участва и международната финансова корпорация.
Кои ще са участниците от българска страна е все още рано да се
каже, но очевидно това ще са институции с най-голям опит в жилищното
кредитиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във