Банкеръ Daily

Общество и политика

Местата в детските ясли в страната се увеличават с 2%

Местата в детските ясли в страната се увеличават с близо 2% или 571 места. Към края на миналата година работят 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 611 места в тях, съобщи Националният статистически институт.

В градовете детските ясли са 703 с 30 264 места, а в селата - 126 с 2347 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31 декември 2016 г. общо за страната е 16,5 на сто, като най-висока е тя в областите Габрово (25,7 на сто), Благоевград (23,8 на сто) и Ловеч (21,1 на сто).

През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи са постъпили 30 486 деца, или с 910 деца повече в сравнение с 2015 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 32 476 деца, от които момчетата са 16 851, а момичетата - 15 625. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 1,1 на сто.

В детски ясли се отглеждат общо за страната 16,4 на сто от децата и в сравнение с предходната година се увеличава с 0,2 процентни пункта. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (22,8 на сто), София (столица) (22,2 на сто) и Благоевград (20 на сто).

По основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7595 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3802, като 93,7 на сто от тях са медицински сестри (3564).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във