Банкеръ Daily

Общество и политика

Местата в детските ясли намаляват, вместо да се увеличават

Според последните представени данни на Националния статистически институт към края на миналата година в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи с общо 32 575 места в тях. Оказва се, че вместо да се увеличава, броят им намалява в сравнение с предходната година с 1 189, или с 3.5%. 

В градовете детските ясли са 722 с 30 281 места, а в селата - 116 с 2 294 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете намаляват с 3.6%, а тези в селата - с 2.6%.

Въпреки намалението на броя на местата в детски ясли, показателят осигуреност с места общо за страната се променя незначително. Към 31 декември 2020 г. стойността му е 17.7%, като в сравнение с 2019 г. намалява с 0.2 процентни пункта.

Най-много места в яслите има в Габрово и Плевен, най-малко - в Пазарджик 

Данните показват, че в 17 от областите показателят остава непроменен или се повишава, което се дължи на по-малкия брой деца във възрастовата група до 3 години. Най-висока е осигуреността с места в детски ясли в областите Габрово (28.0%), Плевен (24.8%) и Благоевград (23.4%), а най-ниска - в Пазарджик (8.5%) и Сливен (10.2%).

Децата в яслите също намаляват 

През 2020 г. в детски ясли са постъпили 25 715 деца, което е с 4 526, или с 15.0%, по-малко в сравнение с предходната година.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 29 238 деца, от които момчетата са 15 169, а момичетата - 14 069. В сравнение с 2019 г. в края на 2020 г. децата в детските ясли намаляват с 2 947, или с 9.2%. Основна причина за това е усложнената епидемична обстановка в страната, в резултат на която родителите отлагат постъпването на деца в детски ясли.

В края на 2020 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 15.9%. В сравнение с 2019 г., стойността му се понижава с 1.2 процентни пункта. Най-висок е показателят за областите Габрово (22.1%), София (столица) (20.6%) и Плевен (19.8%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2020 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81.6%, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0.1%.

Към края на миналата година в детските ясли работят 7 681 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медиците по „Здравни грижи“ са 3 668, като 93.6% от тях са сестри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във