Банкеръ Weekly

Общество и политика

МЕСОКОМБИНАТ - ВРАЦА, ВСЕ ПАК ЩЕ БЪДЕ ОЗДРАВЕН

Часове бяха нужни за петима от 23-мата кредитори на врачанския месокомбинат да приемат отчета на синдика инж. Константин Димитров. Все пак на 17 декември 1997 г. второто събрание на кредиторите успя да стигне до съгласие и да одобри оздравителния план на дружеството.


Докладът за дейността на синдика по времето на несъстоятелността мина без никакви забележки. За 15 месеца несъстоятелност приходите на месопреработвателното дружество от продажби, от работа на ишлеме, наеми и т.н. възлизат на 374 млн. лева. За същия период направените разходи за ток, вода, охрана и заплати на 12 служители не надвишават 82 млн. лева. Това означава, че в особената сметка на синдика са останали 292 млн. лева. Сумата е достатъчна, за да се възмездят привилегированите кредитори (тези с обезпечени вземания и право на задържане според Търговския закон).


На датата, в която бе обявена несъстоятелността - 9 септември 1996 г., месокомбинатът дължи на ПЧБ, БИОХИМ, ОББ и ТСБанк общо 278.531 млн. лева. Останалите му кредитори са Районното управление Социално осигуряване, Териториалното управление за данъчна администрация, Министерството на финансите (заради вземане по ЗУНК за 1639 млн. лв.), работници и 13 фирми. Така общата сума на всички задължения към кредиторите възлиза на 2.066 млрд. лева. Активите, според последната официална оценка от 1992 г., са 217 млн. лева. По цени от 1997 г. обаче те биха надхвърлили 5 млрд. лв., но засега преоценка не е правена. На този фон дълговете на месокомбината не са чак толкова големи.


Синдикът предложи на кредиторите да приемат разработения от МП оздравителен план на дружеството. Според него всички кредитори трябва да бъдат удовлетворени в пълен размер за три години.


Синдикът предложи Месокомбинат Враца, да бъде продаден на обособени части - парова централа, изолационна кланица, столова, административна сграда и т.н. Предполага се, че с постъпленията от тези продажби ще бъдат удовлетворени всички кредитори, с изключение на финансовото министерство. Поради това синдикът предложи основният корпус, състоящ се от пречиствателна станция, енергиен, кланичен и хладилно-колбасарски цех, да остане неделим. Идеята с акумулираните собствени средства да се възроди производственият процес и активът да остане като гаранция за вземането на финансовото министерство.


Врачанското дружество е един от най-големите и съвременни български месокомбинати и притежава лиценз за износ на месо за страните от Европейския съюз.


Докато кредиторите не бъдат удовлетворени в пълния им размер, те ще получават такава част от приходите от експлоатацията на предприятието, която съответства на вземанията им. Като гаранция, че интересите на кредиторите ще се спазват, оздравителният план предвижда да се избере съвет на кредиторите. Синдикът пък ще продължи да контролира изпълнението му.


Всички тези идеи обаче доста се обезсмислиха, когато синдикът информира кредиторите, че министърът на промишлеността Александър Божков е подписал допълнение към програмата, наложено от факта, че в министерството се водят разговори с потенциален купувач, който предлага в седемдневен срок след утвърждаването на оздравителния план да удовлетвори със собствени средства всички кредитори. Срещу този жест министерството ще му прехвърли 67% от акциите на Месокомбинат Враца. Предвижда се това да стане три дни след представянето в промишленото ведомство на платежните нареждания, доказващи, че кредиторите са получили парите си. След преоценка на активите на дружеството до една година потенциалният купувач ще приведе по сметка на министерството сумата, необходима за закупуване на останалите 33% от капитала. В случай че Врачанският окръжен съд утвърди предложения оздравителен план, Министерството на промишлеността ще се ангажира в едноседмичен срок да приключи преговорите с потенциалния купувач, който вече е разработил бизнеспрограма за цялостното стабилизиране на врачанския месокомбинат. Кредиторите не бяха особено вдъхновени от тази схема, най-вече поради липсата на представител на принципала. Затова дискусията се съсредоточи главно по варианта, предложен от синдика.


Вероятно заблуден от мисълта, че за възобновяване на производството ще се похарчат средства от сметката на синдика, представителят на ОББ изрази съмнението си, че в комбината може да се развива нормална дейност. Директорът на ПЧБ във Враца Емил Ковачев доразви опасението на главния юрисконсулт на ОББ с думите: Обстановката, довела до сегашното незавидно състояние на месокомбината, с нищо не се е променила. Всеобщо беше мнението на кредиторите, че в условията на пазарна икономика месокомбинатът не може да съществува в този си вид.


След като стана ясно, че парите от сметката на синдика няма да отидат за оборотни средства, в протокола на събранието бе записано, че кредиторите не са против възобновяване на производствената дейност, но са за ускорена продажба на обособените части, за да удовлетворят по-бързо вземанията си. Присъстващите на събранието петима кредитори оформиха и комитета на кредиторите, който ще изпълнява функцията на надзорен орган по изпълнението на приетата програма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във