Банкеръ Daily

Общество и политика

Мениджърите на БФБ ще се избират и назначават с конкурс

Според чл. 12 ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия "членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.".

Нова точка влиза в дневния ред на насроченото за 30 юли общо събрание на акционерите на "Българска фондова борса" АД. От Министерството на финансите  предлагат да се вземе решение за отлагане избора на членове на съвета на директорите на дружеството до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от министъра на финансите. Това ще стане в рамките на срока по пар.3, ал.4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия. Припомняме, че този нормативен акт е заложен срок от една година за привеждане на ръководните състави в държавните дружества в съответствие със закона. Според чл. 12 ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия "членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.".

Както обикновено в дневния ред е точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на БФБ за дейността им по управлението на дружеството през миналата година. Заедно с това има предложение за избор на членовете на борда - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова Пендичева (представител на държавата), за нов пет годишен мандат.

В момента държавата, чрез Министерството на финансите има дял от 50.054% и държи контрола върху борсовия оператор.

В уведомлението от финансовото министерство не става ясно за кои членове на съвета на директорите на БФБ ще се произведе конкурсната процедура.

Мениджърите на БФБ предлагат да се вземе решение за обратно изкупуване на до 300 000 собствени акции на събранието. То трябва да е на цени между 4.5 и 6 лв. за акция и да го извърши дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ). Срокът за обратното изкупуване е до три години, като бордът на директорите на дружеството ще определи началото и края на подписката и всички параметри по процедурата.

За поредна година има предложение за разпределяне на 50% от печалбата - сега за 2019 г., която е в размер на 403 419.33 лв., като дивидент за акционерите. Това означава по 0.0306 лв. брутно на акция, или общо за тази процедура ще се използват 201 709.66 лева.

Към момента акциите на "Българска фондова борса" АД се търгуват по 4.30 лв. за един брой, което оценява дружеството на 28 306 298 лв. пазарна капитализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във