Банкеръ Weekly

Общество и политика

МЕНИДЖМЪНТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТОЛКОВА ЛАКОМ

Изявление на вицепремиера Петър Жотев пред Народното събрание

Преди няколко дни ръководството на БУЛБАНК каза, че книжната стойност на активите на БУЛБАНК трябва да се умножи по коефициент от 1.5-1.6. Как познаха тези хора, че това е коефициентът, който трябва да се използва, за да се намери справедливата цена на БУЛБАНК? Искам да кажа, че никой по света не купува и продава акции на едно дружество или на една банка по този начин. Ако беше така просто, ако можеше да се вземат активите и от тях да се извадят пасивите и да се получи нетната или книжната стойност, след което да се преговаря за някакъв коефициент, с който да се умножи тази стойност, тогава нямаше да има нужда нито от предприватизационно проучване, нито от преговори. Просто двама счетоводители на купувача и продавача ще седнат, за да видят колко е последното число към датата на сключване на договора. Ще го умножат по някакъв коефициент, за който ще се пазарят, и ще се получи цената на банката. Само че това не го прави никой. Методът на книжната стойност е един от най-неточните.

Единственият индикатор за цената е пазарът

където се срещат търсенето и предлагането.


И който казва, че УниКредито не може да бъде намерена в някаква класация, той просто или не може да чете, или не иска да чете както трябва. УниКредито е най-голямата италианска банка. Смятам, че е обидно за нея в печата да се появяват съобщения, че е заплаха за националната сигурност на България. Тя е една и от най-големите банки в Европа. Не може такава банка да бъде заплаха за националната сигурност.


В случая с БУЛБАНК няма нужда да се водят паралелно преговори, каквото беше предложението на един от кандидат-купувачите, който предостави по-лоша оферта и който тук очевидно се защитава от опозицията. Офертата на потенциалния купувач, който сме класирали на първо място, е много по-добра от останалите оферти и по отношение на цена, и по отношение на офертата като цяло. Ето защо ние предоставихме статут на предпочитан купувач на УниКредито и след около месец преговори успяхме да ги приключим успешно.


Имаше едно абсурдно обвинение, което не прави чест на депутата от опозицията. Той каза, че

офертата на УниКредито е била подадена

след като са били подадени другите оферти. В пресата се появи и публикация, в която се казваше, че офертата на УниКредито е била подменяна. Искам да ви информирам, че това е лъжа.


При продажбата на БУЛБАНК, както при продажбата на ЕКСПРЕСБАНК, офертите бяха предоставени както на БКК, така и на инвестиционния съветник в един и същи ден и в един и същи час. В случая с БУЛБАНК едно копие от офертата беше предоставено в БКК от тримата потенциални купувачи, другото - в Лондон. Как е станало това, тази едновременна подмяна? Защо трябва по този начин да се атакува сделка, подготвена и провеждана по един обичаен, професионален начин. Защо това се прави, освен ако няма интереси? И тук нека да кажа няколко думи за интересите.

Не мога да приема предложението мениджмънтът и служителите

на БУЛБАНК да получат около 10% от акциите на банката. Ако приемем условно, че цената, която получим, е 300 млн. щ. долара, тогава 10% означават 30 млн. щ. долара за мениджърите и служителите. Тоест над 60 млн. български лева трябва да бъдат предоставяни на служителите и ръководителите на банката. Ако някога вземете властта, изберете своите представители в БКК и ако още има такава банка, направете го. Аз смятам, че съветът на директорите на БКК няма право да се разпорежда по такъв начин със средствата на българския народ и няма да го направи.


Ние не казваме, че мениджмънтът на БУЛБАНК работи лошо - напротив. Всяка година

мениджмънтът получава много добри премии

Попитайте ръководството на БУЛБАНК какви премии е получило през 1998 и 1999 година. Попитайте ръководството на БУЛБАНК какви премии са се подготвяли да получат в резултат на продажбата на ОББ. Попитайте ги има ли клаузи в договора на изпълнителните директори на БУЛБАНК, съгласно които, ако бъдат уволнени, ще получат някакви суми. Затова говорим за интереси. Вярно е, че в един момент се сблъскват интересите на купувач и продавач, от една страна, но от друга - и тези на продавача и на наемния служител, който изпълнява функциите на мениджър. Никой не поставя под съмнение това, че

г-н Кънчев е водил успешно преговори по външния дълг

Никой не поставя под съмнение правата на всеки наемен работник, които му се дават от конституцията. Но пак ще повторя - защо при продажбата на акциите на БКК трябва да приемем това, което предлага мениджмънтът на БУЛБАНК?


Ако ръководството на БУЛБАНК има претенции, че са му ощетени правата по конституцията, то то може да се обърне към друга институция.


Тезата на ръководството на БУЛБАНК е следната: трябва да вземем книжната стойност на БУЛБАНК в момента на продажбата, да се съобразим с очакваната печалба от продажбата на ОББ и след това да потърсим коефициент, с който да умножим тази стойност. Това, което направи БКК заедно с инвестиционния съветник в процеса на подготовката на тази сделка, беше да направи маркетинг и да покани за участие около 30 от най-големите банки в света. Проучихме резултатите от приватизацията по целия свят. Има

продажби, които са станали при отрицателен коефициент

Тоест има сделки, които са сключвани на цена, по-ниска от нетната стойност на активите. Има и сделки, които са станали с коефициент, два пъти по-висок от нетната стойност на активите. Представете си абсурда - как ние познаваме, че този коефициент, който трябва да използваме, е 1.5. Той може да бъде и 1.51, а може би и 1.49. Само пазарът определя колко е съотношението между търсенето и предлагането и само пазарът определя колко е справедливата цена. Да, вие не вярвате в пазара (б.ред. - към опозицията), затова всъщност не управлявате в момента.


Това, което потенциалните купувачи правят, преди да вземат решение дали да представят оферта, е да проучат състоянието на банката. Проучват качеството на активите и пасивите. БУЛБАНК е

отлично действаща банка в консервативен дух

БУЛБАНК разполага с ресурсите на много държавни предприятия, в т.ч. и с ресурсите на БКК. И в момента по сметките на БУЛБАНК има 100 млн. лв., които са всъщност дивидент на БКК за миналата година, който все още не е платен. С този дивидент банката се разпорежда и генерира приходи. Огромна маса от българските държавни предприятия също държат пари по сметки в БУЛБАНК. Разбира се, държавата има специално отношение към държавните банки в процеса на приватизация. Така процедирахме и при приватизацията на предишните банки, като ги подкрепяхме. Каква е логиката БКК да продължи да държи тези свои пари по сметка на БУЛБАНК след нейната приватизация? Ще ги предоставим на тези, които предоставят най-добрите условия. БУЛБАНК постепенно ще трябва да се конкурира с нарастващата конкуренция от чужбина.


Искам да подчертая обаче, че СД на БКК има в писмен вид

становищата на нашите консултанти по т.нар. синя папка

която е предоставил изпълнителният директор на БУЛБАНК до премиера. Съветът на директорите на БКК не твърди, че мениджмънтът не трябва да бъде възнаграден. Това, което ние казваме, е, че това, което се иска, е прекалено много. Не бива да бъде толкова лаком мениджмънтът. Той трябва да ни помогне да приключим своевременно банковата приватизация, да ни помогне през следващите няколко дни да се извършат някои технически процедури, свързани с подпечатването на документацията от страна на купувача и продавача, след което тази документация да бъде надлежно съхранявана.


Мениджмънтът трябва да ни помогне и с още нещо. В преходния период, след като изберем купувач, мениджмънтът трябва да продължи да се грижи за интересите на БКК и на държавата. Теоретично е възможно БКК да не достигне до подписване на договора с кандидат-купувача, с който сега водим преговори. Единствената причина да не сме в състояние днес да ви кажем цена, да ви кажем гаранции по отношение представителства, са договорите, които БКК сключва за конфиденциалност с потенциалните купувачи. Нашият професионализъм не ни позволява да нарушаваме етиката и споразуменията, които сме подписали. Ако вие днес задължите БКК да ви предостави всички документи и всички оферти, дайте ни съвет и издайте закон по какъв начин това да стане.


(Със съкращения)

Facebook logo
Бъдете с нас и във