Банкеръ Weekly

Общество и политика

МЕЛНИЧНИЯТ КОМБИНАТ В СОФИЯ - С НОВ СОБСТВЕНИК И СТАРИ ДЪЛГОВЕ


Фирма Крапс Мел-1, собственик на 55%
от акциите на Софийския мелничен комбинат, плати първата вноска
- 20%, от определената цена за мелницата, съобщиха от аграрното
министерство. Три милиона щатски долара са преведени по сметка
на продавача - Министерството на земеделието, на 12 ноември тази
година, ден преди изтичането на крайния срок седем работни дни
от подписването на договора за продажба.


Приватизацията на 55% от акциите на Мелничен
комбинат АД - София, е обявена на 28 април тази година (Държавен
вестник бр. 53 от 12 май 1998 г.) със заповед на земеделския
министър Венцислав Върбанов. Според условията купувачът трябваше
да бъде избран чрез конкурс, а началната офертна цена за мажоритарния
пакет бе определена на 15 млн. щ. долара. Крайният срок за подаване
на оферти изтече в 12 часа на 1 юни 1998 година. Информационни
меморандуми купуват три фирми, но определения депозит за участие
в конкурса плаща само Крапс Мел-1 АД . Офертата е
отворена още същия ден и по преценка на конкурсната комисия единственият
кандидат-купувач, предложил за 55% от акциите на мелницата малко
над исканата цена - 15 018 018 лв., печели сделката.


Дълговете на най-големия мелничен комбинат на Балканите
са големи. По данни на главния счетоводител на дружеството към
7 септември 1998 г. то дължи на БУЛБАНК 4 263 805 892 лв. по отпуснатия
през август 1997 г. кредит за изкупуване на зърно плюс лихвите
по главницата в размер на 118 065 709 лева. През юли тази година
банката е извадила изпълнителен лист срещу дружеството, така че
мелницата има да плаща и съдебни разходи за повече от 116 млн.
лева.


Появиха се съмнения, че приватизационната сделка
се бави, защото аграрното ведомство изчаквало купувача Крапс
Мел-1 АД да събере 15-те млн. щ. долара. Всъщност Крапс
Мел-1 открива и на 4 септември 1998 г. уведомява с писмо
земеделското министерство, че в комбината има зърно, деблокирано
от Държавния резерв с решение на правителството на Жан Виденов,
което до този момент мелницата не е върнала. Специална проверка
установява, че зърното е 10 хил. т и че с решение на Министерския
съвет N 609 от 4 юни 1997 г. то е трябвало до края на септември
същата година да бъде възстановено в Държавния резерв в натура.
Проверката, възбудена по сигнала на купувача Крапс Мел-1
показва, че данните за дълговете на комбината, вписани в информационния
меморандум, изработен от Брайт консулт ООД, се разминават
съществено с действителното финансово състояние на мелничното
предприятие. Десетте хиляди тона зърно са деблокирани по цена
60 лв. за килограм, а е следвало да бъдат възстановени по 230
лв./кг, т.е. цената на зърното от реколта'97 година. Житото е
било предоставено като стоков кредит на комбината и той е бил
длъжен да го върне като такъв, така че разликата в цените остава
за сметка на дружеството. А тя изглежда така - деблокираното през
1995 г. количество зърно е заведено в баланса на комбината в позиция
Други вземания на стойност 197 млн. лева. В момента
обаче пазарната му цена е скочила до 5 млрд. лв. и те се прибавят
към дълга на софийската мелница.


След откриването на разлики в дълговете на предприятието
неговият купувач иска да се направи отбив от цената по приватизационната
сделка. Конкурсната комисия в земеделското ведомство отхвърля
тази оферта и предлага промяна в схемата на плащане: 20% с пари,
които да се преведат по сметка на министерството, и 80% - чрез
дългови инструменти. Този вариант се оказва приемлив и за двете
страни и договорът е подписан.

Facebook logo
Бъдете с нас и във