Банкеръ Weekly

Общество и политика

МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЩЕ ПУСКА КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

Бившият приватизационен фонд Мел Инвест, сега Мелинвест холдинг, ще пусне корпоративни облигации за Хлебопроизводство и търговия - Варна. Това съобщи пред БАНКЕРЪ изпълнителният директор на холдинга Десислава Танева. Варненското дружество е специализирано в производството на хлебни и сладкарски изделия. Мел инвест холдинг притежава 24.08% от капитала му. Предвижда се корпоративните облигации да бъдат едногодишни и ще се листват през следващата година. Гарант по обратното изкупуване на емисията ще бъде Мел инвест холдинг. През изминалата година Хлебопроизводство и търговия е реализирало 1.5 млрд. лв. печалба.


Чрез масовата приватизация фондът придоби акции в 72 предприятия. Всички дружества, влизащи в стратегическия портфейл на холдинга, са отчели печалба за изминалата година в размер на 15 млрд. лв. - впечатляващ факт, като се има предвид, че голяма част от тях са имали отрицателни финансови резултати за 1996 година.


Мелнинвест холдинг е сред малкото, чийто портфейл включва предприятия, които не са участвали в масовата приватизация. Мел инвест холдинг е основен учредител на пенсионен фонд Мел инвест и на застрахователната компания Мел инс, която миналата седмица получи лиценз.


Основни отрасли, в които работи дружеството, са хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство. Продукцията се пласира предимно на вътрешния пазар. Печалбата на холдинга за 1997 г. е 633 млн. лв. и акционерите ще получат по 246 лв. дивидент.


За първите четири месеца на годината предприятията от Мел инвест холдинг имат 4 млрд. лв. брутна печалба. Една трета от нея е раздадена за оборотни кредити.


Холдингът се стреми да придобива дялове в още предприятия от хранително-вкусовата промишленост с цел да затваря производствени цикли.


Мел инвест холдинг бе сред първите бивши приватизационни фондове, които предложи свои книжа на борсата. Първоначално акциите му се котираха по 1500 лв., но през изминалата седмица търгуваните обеми се увеличиха и цената на книгите нарасна до 2163 лева.


Дружества, предложени по време на масовата приватизация, в които Мел инвест Холдинг притежава значителни дялове:


Автотранспорт АД, Славяново 25.92%


Агрохим К АД, Сливен 26.32%


Бакаджик АД, Ямбол 25.94%


Бобошево ФЗ АД, Бобошево 33.49%


Васил Левски АД, Левски 28.88%


Великотърновско пиво АД, Велико Търново 28.10%


Витапорт АД, Костинброд 25%


Витапорт АД, Славяново 24.95%


Джерман АД, Дупница 29.99%


Добруджански протеин АД, Добрич 34.38%


Домостроител АД, Стара Загора 28.19%


Дунав АД, Видин 25.18%


Екарисаж АД, с.Тенево 29.66%


Загора транс АД, Стара Загора 31.91%


Звезда АД, Долна Митрополия 22.87%


Кабиле АД, Ямбол 31.58%


Камел АД, Каварна 31.32%


Клас АД, Гулянци 33.99%


Колхида АД, Елхово 24.77%


Лактовита АД, Свиленград 34%


Медикомплект АД, София 74.55%


Месокомбинат АД, Ямбол 23.33%


Месокомбинат АД, Стара Загора 24.34%


Развитие АД, Търговище 26.55%


Свиневъдство АД, Стара Загора 25.90%


Свиневъдство-Преславец АД, Харманли 37.96%


Сини камъни турист АД, Сливен 24.64%


Товарни превози АД, Ямбол 27.63%


Хлебопроизводство и търговия АД, Варна 24.08%


Хотел Смолян АД, Смолян 26.90%


Червен АД, Борово 34%


Дружества, в които Мел инвест холдинг е придобил дялове извън масовата приватизация:


Агрохим АД, Сливен 25%


Агро трейд АД, Сливен 25%


Маштрейд АД, Сливен 99.96%


Мел инс АД, Сливен 22.59%


Мел транс АД, Сливен 32.08%


Мел фураж Ковачите ООД, Сливен 25.03%


Мелница Варна ООД, Варна 25.10%


Мелница Карнобат ООД, Карнобат 25.00%


Пенсионен фонд Мел инвест АД, Сливен 34%


Търговия 98 АД, Ямбол 33%


Фуражен завод-Млекарево АД, с. Млекарево 26%


Хляб и хлебни изделия АД, Сливен 32.14%

Facebook logo
Бъдете с нас и във