Банкеръ Weekly

Общество и политика

МЕЖДУНАРОДНИЯТ АВТОТРАНСПОРТ ЗАПОЧНА СЕРИОЗНА БИТКА С МАФИЯТА

Отпадането на вътрешните граници в Европейския съюз и демократизирането на страните от Източна Европа след 1990 г. бяха използвани от организираната престъпност за засилване на натиска върху международния автотранспорт. По данни от централата на Международиня съюз по автомобилен транспорт (IRU) в Женева среднодневно между 500 и 600 от автопревозите в Европа са обект на престъпни посегателства. Рекламациите на митническите администрации на 60-те страни, членуващи в Конвецията за международен автомобилен транспорт (TIR), възлизат на над 200 млн. швейцарски франка годишно.


След либерализацията на международния автомобилен пазар в началото на 90-те години у нас, както и в останалите бивши социалистически страни, се нароиха десетки хиляди фирми за автомобилни превози, повечето от които нито познаваха правилата на пазара, нито пък желаеха да се съобразяват с тях.


Отварянето на огромните източни пазари за западните стоки, падането на митническите бариери в страните от Европейския съюз и невъзможността на държавната власт в лицето на митници и полиция както на Изток, така и на Запад да се справят със задълженията си в новите условия, доведе до впечатляващо с мащабите си криминализиране на бранша.


Престъпният свят се насочи най-вече към усъвършенстване на


митническите измами при транзитните превози


При това обикновено превозвачите остават извън играта - т.е. те са обект на престъпността. Защото съгласно изискванията на конвенцията цялата система за международни превози е устроена така, че превозвачите да бъдат лесно идентифицирани и съответно изцяло да поемат отговорността за извършените злоупотреби.


Системата на международния автомобилен транспорт съществува почти 40 години, 30 от които работи без сътресения. До края на 80-те години проблеми създаваха единствено Италия и Югоизточна Франция: те се изразяваха главно в отвличане на превозваните стоки и реализирането им на паралелни пазари, разбира се, на по-ниска цена. Отвличанията на товарни автомобили и други криминални прояви създаваха работа само на полицията в Европейския съюз. Днес обаче - пред разразилата се мащабна престъпна епидемия в областта на международните автомобилни превози, тези спорадични прояви от недалечното минало изглеждат толкова наивни, сякаш са извадени от уестърните, снимани в някогашната ГДР.


Автомобилите почти винаги бяха намирани и връщани на собствениците им - съвършено здрави, а шофьорите се отърваваха само с лека уплаха и някоя друга синина.


Днес измамите придобиха съвършено други измерения. Животът на водачите вече не струва пукната пара, особено на територия на Руската федерация и в страните от Източна Европа.


Ескалацията на престъпността започна с


превозите на акцизни стоки - тютюн и алкохол


в началото на 90-те години.


Всъщност скокът на престъпността е заложен в самата конвенция TIR, твърдят специалисти от международния съюз по автомобилен транспорт IRU. Според конвенцията митническите власти могат да представят исковете по изчезналите товари в националните гарантиращи асоциации или в централата на IRU до две години след приключването на превоза. През този дълъг период обаче фирмата получател вече отдавна е изчезнала.


За осъществяването на намеренията си мафиотските структури обикновено работят в тясно сътрудничество с митниците. Най-разпространеният метод за измама е поставянето на фалшиви митнически печати - както в страните от Източна Европа, така и в ЕС. Освен това някои митници нарочно бавят и представянето на исковете - за да може стоката спокойно да се пласира. Едва тогава те изпращат своите рекламации, а единственият участник (волен или не) в измамата, който може да бъде открит, е превозвачът. Но ако се съди по вътрешните проверки на IRU, в повечето случаи превозвачите нямат нищо общо с престъпниците. Реално погледнато, те нито имат право, нито възможност да контролират своите търговски партньори - товародатели и получатели на стоките. Още повече че предоставянето на стоките в 99% от случаите се извършва от посредник - спедиторска фирма.


IRU първи вдигна тревога


за ескалацията на престъпността в международните автопревози. Още в началото на 1993 г. на всички нива - от ООН до националните асоциации - бе предприета атака срещу мафията. Така се стигна до въвеждането (през май същата година) на специален карнет за превоза на алкохол и цигари - с по-висока гаранция (200 хил. щ. долара за всеки отделен превоз, която впоследствие беше вдигната на 1.5 млн. щ. долара!). Независимо от драстичните мерки злоупотребите продължиха и през 1994 г. превозът на алкохол и цигари бе изключен от системата TIR.


Изключването на отделни рискови стоки от системата едва ли е пътят за справяне с престъпността. Вторият етап от борбата бе въвеждането на суперконтрола при карнетите - след митническото им приключване те трябваше да се заверяват от швейцарската фирма SGS. Това обаче оскъпи самите документи, забави процедурата по приключването и предизвика всеобщото недоволство на превозвачите.


От 1996 г. започна


третият етап от битката


- опитите за споразумение между IRU и националните гарантиращи асоциации, от една страна, и от друга - с митническите администрации на членуващите в конвенцията 60 страни.


През миналата година у нас също се проведоха преговори с новото ръководство на митницата. Уж успяхме да уредим съществуващите противоречия - заявява председателят на АЕBTRI Славчо Киселинчев, една от ръководните фигури и в IRU. - Платихме огромна сума - 1.2 млрд. лв. - за да се изчистят всички рекламации на митниците към наши превозвачи до 1 септември 1995 година. Въпреки това обаче митниците продължават да гонят превозвачите и да искат от тях да плащат за неща, за които съгласно сключения договор вече всичко е уредено.


Руските митници също търсят от нас 25 млн. щ. долара. АЕBТRI заедно с нас самите не струва и половината от тази сума. А всеки знае, че най-много фалшиви печати се поставят именно на руските митници. Но да се разбереш с руски митничар, е все едно да чакаш да ти проговори дърво - смята Киселинчев. - Опитваме се съвместно с IRU да уредим нещата с руснаците, но засега без ефект- допълва той.


Вече на всички е ясно, че


войната между гарантиращите асоциации и митниците


повече не може да продължава, а напротив - трябва да се предприемат съвместни действия срещу престъпността, твърди и Юлиан Генков, главен специалист в централата на IRU в Женева.


В 82.5% от страните, членуващи в конвенцията TIR, са приети указанията на работната група по митническите въпроси VP 30 към ООН за задължително предоставяне на данните от приключването на карнетите в централния компютър на IRU в Женева - в рамките на 24 часа. Но някои държави от Балканите и ОНД все още имат технически проблеми - най-вече липсата на добри електронни комуникации между вътрешните митнически пунктове и централните митнически администрации.


След въвеждането на системата за електронно следене на информацията от приключването на TIR-карнетите обработените с фалшиви митнически печати документи ще се откриват в рамките на едно денонощие, което съответно означава и бърза реакция на компетентните органи - митници и полиция. За това обаче е необходимо и превозвачите добросъвестно да връщат възможно най-бързо приключилия карнет в издаващата асоциация. Очевидно ще се наложи да помислим за въвеждането на драстични санкции при необосновано забавяне на документа, подчертава Юлиан Генков. Без съмнение тоталното въвеждане и правилното прилагане на електронната система ще внесе спокойствие и сигурност в цялата транспортно-гаранционна верига. Но за целта ще трябва да се направят


спешни промени и в самата конвенция


- най-важната от които е намаляването на двугодишния срок за предявяване на митническите искания. Съгласно препоръките на Административния комитет на ООН този срок следва да се установи на един месец. И това е много - срокът не бива да е повече от една седмица - е мнението на г-н Генков.


Стабилизирането на системата TIR предполага и стабилизиране на транспорта в Европа - твърдят специалистите. Около 85% от превозите на товари на Стария континент се извършват от автомобили. Автомобилният транспорт е основен - той обслужва останалите видове превози. Въпреки категорично обявената транспортна политика на развитите страни за прехвърляне на все повече товари към железопътния и водния транспорт, автомобилните превози - и в национален, и в международен план, ще поддържат доминираща роля и през следващите 40-50 години. Това обяснява и необходимостта от бързото решаване на неговите проблеми.


Белчо Цанев


Графика


Данни за ескалацията на митническите рекламации за страните, членуващи в конвенцията TIR


Години Брой среднодневно


1981-1991 5


1992-1993 200


1994-1995 500


1996-1998 600


каре


Конвенцията за международен автомобилен транспорт (TIR) е подписана на 15.01.1959 година. Само три месеца по-късно - на 15 април - България, в съответствие с геостратегическото си положение, става страна по нея. През 1975 г. конвенцията е актуализирана, като страната ни е отново е сред първите, които ратифицират осъвременения вариант.


Днес в конвенцията членуват 60 страни, а на 25 май 1998 г. ще бъде официално приета 61-ата - Ливан. За присъединяване към TIR се подготвят Индия и Китай.


Скоро след подписването на конвенцията у нас бе създадена държавната фирма СО МАТ, която се превърна в най-големия автомобилен превозвач в Европа, Африка и Близкия изток. Подобни автомобилни компании, макар и значително по-малки, бяха създадени и в Унгария (Хунгарокамион) и в СССР (Совтранавто).


В съответствие с изискванията на конвенцията през 1962 г. е създадена и националната гарантираща организация - Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (AEBTRI).

Facebook logo
Бъдете с нас и във