Банкеръ Weekly

Общество и политика

МЕЖДУ ЗЛАТНИЯ ТЕЛЕЦ И НОВИЯ МОРАЛ

Все още не е изобретена ваксина срещу злоупотребата с власт. А би би било хубаво това чудо да го има, защото никой, включително и народният избраник, не е в състояние да скъса напълно с довчерашните си връзки, манталитет или бизнесинтереси. Е, може би има изключения, но на правилото от това не му става по-леко. Затова е твърде любопитно да се види не крият ли по някой скелет в гардероба си онези от новите лица в парламента, които ще задават основния тон в работата на 39-ото Народно събрание - председателят на парламента и шефовете на парламентарните комисии.
Логично е да възникне въпросът какво да очакваме от новото парламентарно ръководство, като се има предвид, че тъкмо фактите за корупция и злоупотреба с властта препънаха предишното мнозинство? И как да четем енигмата, наречена парламентарна група на НДСВ? Един от възможните отговори на гатанката е да се зададе въпросът откъде идват и какви са личните бизнесинтереси на новите парламентарни шефове. В края на краищата от преки отговори може и да се изплъзне човек. Но от миналото си - едва ли...
Председателят на парламентарната група на НДСВ, например,

Пламен Панайотов,

доцент по наказателно право в СУ Св. Климент Охридски, е вписан в списъка на Софийската адвокатска колегия от 1995 година. Съсобственик е на адвокатско дружество Летников и Панайотов. Работи в една кантора с Иван Летников, който също се появи в светлината на прожектора по време на неуспешната регистрация на процарската партия. Но през 1992 г. заедно с номинираната за председател на парламентарната комисия по правните въпроси

доц. Анелия Мингова,

преподавател по граждански процес в СУ Св. Кл. Охридски, и Иван Летников, Тодор Стайков и Анета Антонова създават Интер сейв ООД. Предметът на дейност е, разбира се, юридически услуги, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингови, технологични проучвания и т. н. Този факт най-малкото елиминира случайността в подредбата на Анелия Мингова сред сигурните кандидатури в царските листи. Тя е собственичка и на Анелия Йорданова-Ейми. Председателят на 39-ото Народно събрание 55-годишният

проф. Огнян Герджиков

е преподавател по търговско право в СУ Св. Кл. Охридски. Но той има и солидна бизнесбиография. В периода 1992-1995 г. е бил член на съвета на директорите на новообразуваната Обединена българска банка, а през 1995 г. за кратко е в състава и на надзорния съвет на Балканкар Холдинг -ЕАД. През 1997 г. заедно със заместник-главния координатор на НДСВ проф. Георги Петканов стават съдружници в Софийската Фактор-Консулт - ООД, която се занимава с консултантска дейност, правни анализи, приватизационни сделки, външна и вътрешна търговия и др. През 1998 г. Герджиков е включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани от съда за синдици в производството по несъстоятелност по Търговския закон. До назначаването му за синдик на Пловдивската ЧЗБ АГРОБИЗНЕСБАНК АД през август 1998 г. е председател на съвета на директорите на Делта СТОК - АД, което се занимава с финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия, сделки с чуждестранни средства за плащане и т.н. През септември 1999 г. по собствено искане е освободен като синдик на АГРОБИЗНЕСБАНК АД.
Заместник-председателката на парламента от НДСВ

Камелия Касабова

е родена през 1957 г. в София. Завършила е 35-а руска езикова гимназия, след това Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски. Специализира банково и борсово дело в Швейцария и САЩ. Защитава докторат върху актуалните проблеми на капиталовите пазари. Авторка е на книга, посветена на измененията в търговския закон. В момента е преподавателка по гражданско и търговско право в Стопанския и Юридическия факултет на СУ. Има осемгодишен стаж в банковата система. Била е директор на правно направление в МИНЕРАЛБАНК и главен секретар на Асоциацията на търговските банки.
Друга любопитна фигура ще е евентуалният бъдещ председател на Комисията по правна евроинтеграция, главният асистент по Обща теория на правото в СУ Св. Кл. Охридски

Даниел Вълчев

Неговата бизнесбиография, според публикациите в Държавен вестник, започва от 1994 като съуправител на фирма за юридически консултации А и В консултинг ООД и остава там до 1997 година. Особено показателно е неговото включване като член на съвета на директорите в учреденото през 1997 г. Ривиера ИН АД, със седалище и адрес на управление София, община Средец, ул. Бенковски 6, и с предмет на дейност: изготвяне на приватизационни проекти и участие в приватизационни сделки, консултантска, маркетингова и лизингова дейност и др. Едновременно с това е и управител на Сигма ООД за юридически и финансови консултации. През 1998 г. е вписан като член на съвета на директорите на дружество Ривиера Мениджмънт АД, със седалище и адрес на управление Варна, к.к. Златни пясъци, ВК Ривиера и с предмет на дейност: консултантска, маркетингова и лизингова дейност, информационни услуги, търговска реклама и т. н. От 1998 г. е вписан и в списъка на Софийската адвокатска колегия. Представител е на Албин Корпорейшън на Британските Вирджински острови. От април 2000 г. е в съвета на директорите на Слънчев ден АД. От септември 2000 г. Даниел Вълчев е и член на надзорния съвет на РОСЕКСИМБАНК АД като представител на Демекско консултантс - ЛТД, Република Кипър. Собственик е на Даниел Вълчев-консултинг.
За председател на Икономическата комисия ще бъде предложен

доц. Валери Димитров

Той е преподавател по банково и борсово право в юридическия факултет на УНСС, избран в листата на НДСВ в София-област. Извън официалната информация за дейността му като юридически съветник на Тодор Вълчев и Любомир Филипов в периода 1991-1997 г. е известно, че е участвал в съвета на директорите на ТБ Хемус АД (1993) и на Инвестиционен фонд Обединени пари АД (1995). През 1996 г. е назначен в надзорния съвет на ЧЗБ АГРОБИЗНЕСБАНК. От края на юли 1997 г. е назначен за юридически съветник на УС на БНБ. Димитров е член на съвета на директорите на Централния депозитар и е съсобственик на Ен Ей Ви секюритиз.
Силна е и кандидатурата за шеф на Комисията по бюджет и финанси. Тя е на бившия инспектор от Банков надзор на БНБ, 34-годишния

Иван Искров

През периода 1995-1997 г. той е бил член на съвета на директорите на Селскостопанска кредитна централа АД. В края на юни 1997 г. Искров бе назначен за заместник-председател на ДСК, която през лятото на 1998 г. беше преименувана на Банка ДСК. В началото на 1999 г. е освободен от длъжността заместник-председател, но запазва мястото си като изпълнителен директор на преименуваното Застрахователно акционерно дружество Булстрад ДСК - Живот АД. През 1999 г. Иван Искров става изпълнителен директор на РОСЕКСИМБАНК АД, но изглежда бъдещето му там не е толкова безоблачно и затова поема по пътя на царските икономисти.
Шеф на парламентарната Комисия по външната политика и сигурността ще стане най-вероятно 45-годишният математик

Соломон Паси

Той, изглежда, се е опитвал да намери баланса между бизнеса и обществено-политическата кариера. Нейното начало Паси поставя като член на Националния съвет на Зелената партия на Александър Каракачанов. В момента той е председател на сдружение Атлантически клуб в България и участва в управлението сдружение Младежко евроатлантическо дружество. През 1998 г. става съдружник в Мелник-Инвест ООД, чийто основен предмет на дейност е търговия. Пак от това време е и участието му в Екоинвест ООД. Що се отнася търговското дружество Атлантически клуб ЕООД, собственост на сдружение Атлантически клуб в България, чийто председател е Соломон Паси, заедно с Цветанка Георгиева, то е регистрирано през 1998 г. и се занимава с издателска, пропагандна, информационна и търговска дейност. Паси участва в управлението на три фондации: Информационен център на НАТО в България, Българска култура в чужбина и Човек-общество-природа. Притежава 25% от Юнион Пасифик.
За председател на Комисията по здравеопазването ще бъде предложен

Атанас Щерев

Той е на 56 години, известен е като един от пионерите на внедряването на метода за зачеване ин витро. Д-р Щерев участва в управлението на фондация Доктор Щерев, на сдружение Българска асоциация по стерилитет и е съсобственик в акушеро-гинекологична клиника Д-р Щерев.
Председател на парламентарната Комисия по труда и социалните въпроси най-вероятно ще стане 51-годишният

Атанас Василев

През 1994 г. той е управител на Интерюс-ООД, със седалище и адрес на управление София и с предмет на дейност: организиране, обслужване и подпомагане на дейността на съдружниците като водене на счетоводство, откриване и водене на сметки, осигуряване на офиси, офисоборудване, секретарски услуги и т. н. От 1996 г. е вписан като адвокат в списъка на САК. Василев управлява и дружеството Жилков и синове.
За ръководител на Комисията по транспорта е номиниран

Николай Николов

който фигурира като съдружник в регистрираната през 1994 г. Финикус ООД за търговска и транспортна дейност. През 2000 г. влиза в съвета на директорите на Булвенчърс АД, а през 2001 г. става съдружник в Бългериен Ентърпрайз Кънсалтанс ООД.
Бъдещият шеф на Комисията по околната среда

Борислав Великов

в момента е вписан в три дружества. На негово име се води собствеността върху регистрираното през 1997 г. Аквахим ЕООД, с широк предмет на дейност, на Акватер - Гълъбов и сие и на Борислав Великов - Аквахим.
Кандидат за председател на парламентарната Комисия по сигурността и вътрешния ред е 41-годишният

Владимир Дончев

Той е действащ адвокат и председател на Пловдивската адвокатска колегия. Работил е и като съдия в Пловдивския окръжен съд. Преподавал е в Пловдивския университет като хоноруван асистент по гражданско право.
За шеф на парламентарната Комисия за правата на човека и вероизповеданията е предложен

Тошо Пейков

Неговата политическата кариера започва като секретар на ловешкия клуб Демокрация от 1990 година. По-късно става главен секретар на регистрираната през януари 2001 г. политическа партия Движение за национално възраждане Оборище.
Учителката

Елка Анастасова

от Кюстендил ще е кандидатурата на НДСВ за председател на Комисията по образование. Освен като приближен човек на Стоян Ганев тя е известна и като лидер на местната организация на Обединения демократичен център от началото на 90-те. През есента на 1999 г. застава начело на учителските протести в Кюстендил и заедно с тогавашния лидер на КТ Подкрепа в града Павел Павлов организира стачни действия в местните училища. Малко по-късно Анастасова влиза в структурата на движение Гергьовден. В момента е член на Контролния съвет на НДСВ.
Ако бъде гласувана, треньорката по художествена гимнастика

Мария Гигова

ще оглави Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Тя е президент на Българската федерация по художествена гимнастика, член на техническия комитет към Международната федерация. Била е спортен директор в БОК (1989-1996), както и треньор на националния отбор на Франция и експерт в Комитета за младежта и спорта. Има три световни титли по художествена гимнастика. Името на Гигова се появи по вестниците през 2000 г. във връзка с конкурса за представителни облекла за нашия олимпийски отбор за Австралия. Тогава тя неофициално лобираше за фирма Калебо, чийто едноличен собственик е Евгения Живкова. В парламента Гигова влезе като втора от ямболската листа на НДСВ.

Веселин Близнаков

е кандидатурата на царското движение за шеф на Комисията по енергетика. Той стана депутат от Врачанския избирателен район. Завършил е Медицинската академия в София. Работи в Националния център по радиобиология и радиационна защита. Има две медицински специалности - радиология и радиационна хигиена. От 25 години работи в областта на енергетиката и по-специално по решаването на проблемите на АЕЦ Козлудуй. Председател е на Българското ядрено дружество и е член на управителния съвет на Европейското ядрено дружество. Съсобственик е в клиниката на д-р Атанас Щерев. Близнаков е и заместник-председател на парламентарната група на НДСВ.

Милена Милотинова

кандидатурата на НДСВ за ръководител на медийната комисия, е бивша водеща на По света и у нас по Канал 1 на БНТ. Продължава да се води на щат в държавната телевизия, макар да е в неплатен отпуск. Родена е в Пазарджик, в телевизията влиза в началото на 90-те години и е обучавана от Иван Гарелов. Специализирала е в новинарския гигант Си Ен Ен и е награждавана за няколко документални филми, които прави като журналист от БНТ. Сред тях особен интерес предизвика Хроника за едно национално предателство, посветен на деликатните отношения между България и Югославия в първите години след 1944 година. Съпругът й Димитър е бизнесмен, който се занимава с търговия на алкохол.

Коста Цонев

е кандидатурата за председател на невралгичната медийна комисия. Роденият през 1929 г. в София популярен български актьор е добре известен с изявите си в театъра и киното. Той е звездата на театър София, където играе до момента. Участва в някои от най-значимите български игрални филми, сред които Няма нищо по-хубаво от лошото време, Баща ми бояджията, Сватбите на Йоан Асен. Дълго ще се помнят театралните му превъплъщения на Ричард Трети, Дон Жуан и Дон Кихот. През март Цонев получи приз за цялостно творчество на Съюза на артистите в България.
Брат е на писателя Васил Цонев. Починалият му брат Иван преди години емигрира в Австралия и създава няколко хотела.
Ветеранът е един от тримата депутати на повече от 70 години в 39-ото НС.
Филоложката

Стела Банкова

сигурно ще оглави парламентарната Комисия по петициите и жалбите на гражданите. В момента тя е член на Контролния съвет на НДСВ. Опитът и с петициите и жалбите датира от времето на бившия Комитет по култура, където е била секретарка на Георги Йорданов. Докато работи в културното министерство от 1981 до 1993 г., там се сменят петима разноцветни началници - Георги Йорданов, Георги Робев, Кръстьо Горанов, Димо Димов и Елка Константинова. Дължи участието си в царското движение на препоръката от международния дамски клуб Зонтаг. Филоложката е съосновател на софийския клуб през 1995 г. заедно с радиожурналистката Мария Стоянова. Злите езици твърдят, че въпросната дамска клубна общност по света съперничи на масоните.
Специална комисия ще бъде създадена за

Емил Кошлуков

В парламента той ще се занимава с въпросите на гражданското общество. Кошлуков е политолог, специализирал в американския университет Санта Барбара в Калифорния. Преди 10 ноември по политически причини четири години лежи в Старозагорския затвор, в килия, съседна на тази на Ахмед Доган. В началото на 90-те години е председател на Федерацията на независимите студентски дружества, които организират и студентските стачки и протести срещу правителството на Андрей Луканов. Сега е изпълнителен директор на Българския самарянски съюз. Политологът Кошлуков организира предизборната кампания на царското движение.
За шеф на Комисията по местното самоуправление, регионалната политика и благоустройството ще бъде предложена

Петя Гегова

Данни за нейната биография все още не са оповестени публично.

Пламен Моллов

При оценката на бизнесизявите и интересите на новото парламентарно ръководство и на депутатите изобщо трябва да се съобразят няколко неща. Първото е съответствието със законовите изисквания. По време на мандата си народните представители нямат право да работят по друго правоотношение или да получават пенсия. Но досегашният парламентарен Правилник допускаше възможността да се получава хонорар или възнаграждение по граждански договор. Според чл.100, ал.1 от Правилника на 38-ото Народно събрание депутатите нямаха право да заемат друга служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението им. Освен това, според ал.3 на същия член, в едномесечен срок от първото заседание на Народното събрание народният представител беше задължен да представи в Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол декларация за имущественото си състояние към момента на избирането.
Забрани за съвместяване на депутатската длъжност и адвокатската дейност се съдържа и в чл.4, т.4 от Закона за адвокатурата, доколкото народният представител е обществен служител. Следователно вписаните в адвокатските колегии юристи трябва да подадат молба за заличаването им от списъците.
Доста по-изплъзваща се изглежда моралната страна на нещата. Едва ли може да се очаква, че довчерашните бизнеспартньори или икономически интереси ще бъдат захвърлени като непотребна носна кърпичка. Още повече че едно от най-несигурните неща в България е депутатстването. Което поставя въпроса за това, как ще се опазят чисти новите лица в парламента от подозрението, че не са в състояние да пренебрегнат личния интерес заради обществения.
Задоволителен отговор на този въпрос няма как да се даде, преди да се види стилът на поведение на настоящите народни избраници. Затова и опитите да се запише в правилниците на парламентарните групи изискването за неучастие в управителни, надзорни съвети или съвети на директорите, каквато беше практиката в предишното Народно събрание, едва ли е ефикасно лекарство. Но е възможно например, да се дообмисли и да се вкара срочно в пленарна зала законът за лобирането, който ще създаде определени правила при защитата на едни или други частни интереси. Друга възможност е да се затегне режимът за контрол от страна на Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
Но както и да се конституират контролните механизми в 39-ото Народно събрание, новият морал не е като новите дрехи. Той не може да се купи в парламентарния бутик. Той, както и доверието, се изграждат бавно. Затова е добре избирателите да знаят в какви отношения със Златния телец са били и са неговите избраници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във