Банкеръ Weekly

Общество и политика

МБТР ОЧАКВА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ

Нетна печалба от 4.559 млн. лв. отчете ръководството на Международната банка за търговия и развитие на годишното си общо събрание през миналата седмица. Акционерите решиха цялата печалба да бъде заделена за фонд Резервен на банката.


За първото тримесечие на тази година МБТР също отчита положителен финансов резултат от 2.8 млрд. лева. Банката е акумулирала от клиенти 18.687 млрд. лв. и от финансови институции 1.507 млрд. лева. Близо 90% от привлечените средства са във валута. В същото време МБТР е отпуснала кредити за 5.581 млрд. лева. Към 31 март вземанията й от банки и други финансови институции са около 642 млн. лева.


През последните няколко месеца разширихме кредитния си портфейл. Но близо 99% от отпуснатите заеми са краткосрочни - с матуритет до една година, защото все още е трудно да се правят по-дългосрочни прогнози, коментира Александър Александров.


На годишното си събрание акционерите са обсъдили и въпроса за набирането на капитала. В момента банката е регистрирала капитал от 13 млрд. лева. Към 31 март 1998 г. реално внесеният й капитал е 3.99 млрд. лева. Въпреки това кредитната институция няма да се затрудни с изпълнението на изискванията на БНБ за капиталова база от 10 млрд. лв., защото и сега тя надхвърля 7 млрд. лева. Очаква се в близките дни да станат известни и имената на новите акционери, които ще попълнят капитала на МБТР до 13 млрд. лева.


Акционерите не извършиха промени в съвета на директорите на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във