Банкеръ Weekly

Общество и политика

МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ КАТО МАСОВО РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИ

Не е тайна, че много предприятия от списъка за масова

приватизация, в които фондовете вече държат контролен пакет от

акциите, са кредитори на други държавни фирми по доставки. Ако

длъжникът не е в състояние да погасява задълженията си, кредиторът

може да получи изпълнителен лист и да започне разпродажба на имуществото

му. Възможно е много от фондовете да се възползват от правата,

които им дава законът, за да увеличат активите си. По-вероятно

е обаче те да продадат вземанията си на лица, които търсят оригинални

начини за приватизация на държавни предприятия.

Кандидат-приватизаторът може да упражни срещу предприятието

длъжник своеобразен рекет. Достатъчно е да придобие негови имущества

(машини или сгради), без които дейността на длъжника е невъзможна.

После може да му ги предостави, но при условия на непосилен наем.

За принципала на предприятието длъжник остават малко изходи. Той

или трябва да обяви предприятието в ликвидация, или да предаде

контролния пакет акции на собственика на дълга. В противен случай

рано или късно ще бъде обявен във фалит.

Още миналото лято в. БАНКЕРЪ прогнозира,

че масовата приватизация ще създаде масови проблеми, свързани

със задлъжнялостта на предприятията от боновия списък. Може да

се очаква, че през следващите месеци много от тях ще бъдат нападнати

от кредитори, които по една или друга причина избягваха да търсят

вземанията си от боновите дружества, докато бяха държавни.

Много е вероятно при условията на Валутен борд и строга финансова

дисциплина стари вземания да започнат да търсят НЕК, БДЖ, БТК

и социалните фондове. Не е изключена възможността те да продадат

вземанията си на частни предприемачи, които да ги реализират при

описаната по-горе схема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във