Банкеръ Weekly

Общество и политика

МАШИНОСТРОИТЕЛНИЯТ ПУЛ НАПРЕДВА КЪМ ПАЗАРА

Роланд Бергер енд Партнер е най-известната немска консултантска фирма в Европа и се занимава с изработване на стратегии за преструктуриране на цели отрасли в икономиката. Тя е консултант на висшето ръководство на големите корпорации в Германия, което я отличава от останалите одиторски фирми. Роланд Бергер енд Партнер е изпълнявала консултантски поръчки в България още от 1988 година. Офис в страната обаче открива едва на 1 април 1993 г., след като е одобрена за консултант по преструктурирането на 35 предприятия от българското машиностроене и електроника. До края на седмицата се очаква централата й в Германия да обсъди дали фирмата ще кандидатства за участие във втората вълна от пуловата приватизация.


До края на март трябва да са готови информационните меморандуми на петте предприятия от машиностроителния пул. Това съобщи за в.БАНКЕРЪ ръководителят на софийския офис на Роланд Бергер енд Партнер Димитър Константинов. Както е известно, през есента на миналата година тази немска консултантска фирма получи правото в срок от 20 месеца да уреди продажбата на Чавдар - Ботевград, ДЗУ - Стара Загора, ЗММ - София, Теспом - Габрово, и Микропроцесорни системи - Правец. За да се изработят обаче информационните меморандуми на дружествата, консултантите трябва да изготвят правните, финансовите, екологичните и техническите анализи, както и с оценките на активите. За тази цел Роланд Бергер енд Партнер са създали консорциум, в който влизат Лега Интер Консулт, Деймс енд Мур, Централна лаборатория по обща екология и KPMJ.


След като меморандумите бъдат готови, те ще бъдат съгласувани с ръководствата на съответните предприятия и ще бъдат предадени за одобрение в Агенцията за приватизация. След този акт започва разпращането на първоначалната информация до всички потенциални инвеститори, които са подали писма за намерения в АП. Няма да чакаме да изтекат определените ни 20 месеца, за да приключим с продажбите. Поставили сме си много по-ранни срокове, които смятаме да изпълним - твърди Димитър Константинов.


Със сигурност пръв ще бъде приватизиран софийският ЗММ, тъй като той още от миналата година е обявен в несъстоятелност. Но съдът замрази за четири месеца фалитната процедура и в този срок трябва да се намери подходящият касов купувач за завода. С пълномощията, дадени от АП, тази задача е възложена на чуждестранния приватизационен агент. Ако в четиримесечния срок Роланд Бергер енд Партнер не намери подходящия кандидат, делото по несъстоятелност на ЗММ ще се възобнови, а с продажбата на неговите активи ще се заеме назначеният от съда синдик.


От цялата машиностроителна група с най-малки проблеми е Теспом - Габрово, тъй като дружеството няма никакви финансови или правни ограничения по отношение на производствената си дейност. ДЗУ - Стара Загора, и Чавдар - Ботевград, все още се намират във финансова изолация, която им забранява да ползват банкови кредити. Освен тази забрана двете дружества берат душа и от свои специфични проблеми. От есента на миналата година Дисконтова къща води дело срещу Чавдар за обявяването му в несъстоятелност. А според информация от финансовото министерство заради забавеното лицензиране на линията за компактдискове (бел. ред.: едва миналия понеделник Александър Божков връчи на изпълнителния директор на дружеството Митьо Трандев заветното разрешение) ДЗУ все още не е предало на принципала оздравителната си програма за 1998 година.


Ограничителният режим, при който работят повечето предприятия, безспорно затруднява нашата работа, но ние се надяваме на благоприятни резултати, казва Димитър Константинов. Според него, що се отнася до ДЗУ, инвеститорите се интересуват преди всичко от възможностите за реализация на неговата продукция на вътрешния пазар и чрез износ. Това е алфата и омегата на бизнеса. Безспорно влияние оказват икономическата и политическата стабилност в страната и възможностите за репатриране на печалбата, обобщава представителят на Роланд Бергер енд Партнер.


Знае се, че повечето от предприятията, предложени за приватизация чрез инвестиционни посредници, не се намират в цветущо финансово състояние. Затова някои специалисти се колебаят дали не е по-изгодно първоначално дружествата да бъдат санирани и след известен период да бъдат продадени на по-висока цена. Подобна процедура естествено би отложила тяхната приватизация, но затова пък в републиканския бюджет ще постъпят повече средства. Но както е известно, санирането не е грижата на инвестиционните посредници. Тяхната задача е да продадат предприятията в сегашния им вид, а инвеститорите да решат как ще ги преструктурират по-нататък. Тези намерения обаче трябва да бъдат описани в бизнесплановете, въз основа на които ще бъдат избирани кандидат-купувачите. Очаква се някои инвеститори да проявят интерес към определени обособени части от дружествата. Тогава ще помислим кое е по-изгодно за българската държава, тъй като ние сме сключили договор с правителството и ще защитаваме българските интереси - заяви за в. БАНКЕРЪ представителят на инвестиционния посредник Роланд Бергер енд Партнер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във