Банкеръ Weekly

Общество и политика

МАКАР И НА КУЦ КРАК, ЦЕНТРАЛНИЯТ РЕГИСТЪР СИ ВЪРШИ РАБОТАТА

Раждането на Централния регистър на особените залози бе съпроводено с гаф. Регистърът бе създаден съгласно закон, приет от парламента през 1996 г. с цел да се гарантират изцяло вземанията на банките. Нормалната логика изискваше той да е готов преди влизането на закона в сила, но това не стана заради особените възгледи на правителството на Жан Виденов. Едва след година, с встъпването на власт на служебното правителство на Стефан Софиянски, министърът на правосъдието Харалампи Анчев се зае със създаване на регистъра, който заработи от пролетта на 1997 година.


Разбира се, по-важното днес е дали той изпълнява своето предназначение и защитава ли законът интересите на кредиторите? Според г-жа Елена Петкова, директор на Централния регистър на особените залози, въпросът има и друг аспект: как събраната информация, която е от особена важност за страните по всяка кредитна сделка, да бъде съхранена, след като е и публична. Рискът да се откраднат или фалшифицират записите е твърде голям, когато те са в един екземпляр и на хартиен носител. На практика единствено пълната компютъризация на регистъра би позволила да се изпълнят две взаимоизключващи се изисквания - максимална бързината на обслужването и сигурното съхраняване на натрупаната информация (и двете от особена важност за кредитните институции).


Засега обаче проблемът е нерешим защото за 1998 г. в бюджета на Министерството на правосъдието, към което е и Централният регистър за особените залози, пари за компютри и за софтуер няма. Това е единствената причина, поради която засега не се пристъпва и към създаването на местните бюра. Предварително условие за тяхното съществуване е електронното изграждане на централната регистърна служба.


При съществуващата технология представителите на банките се редят на опашки, а дневно се извършват средно между 17 и 70 записвания. Кредитните институции, чиито централи са в провинцията, но имат клонове в София, използват софийските си служители да обслужват и поделенията им в страната.


С използването на остарелия хартиен носител е съобразена и проверката за наличие на предварително вписване. Преди да впишат новите договори за залог, кредитните инспектори от банките обикновено правят устна справка и едва когато се убедят в почтеността на своя контрагент, извършат новото вписване. Справките се правят по азбучника и само ако там фигурира името на залогодателя, се прави втора справка в партидната книга, където подробно е описан залогът. Неотдавна служители на Пощенска банка са открили едва при проверката в Централния регистър, че техен клиент, кандидатствал за кредит, вече е заложил веднъж обезпечението си пред друга банка.


Специалистите от регистъра твърдят, че от началото на 1998 г. се забелязва известно усилване на кредитната експанзия, което се дължи на предстоящите сделки между държавен фонд Земеделие и фермерите. Според земеделското министерство става дума за хиляди контракти и нищо чудно, ако именно този огромен обем работа се превърне в основен мотив за ускоряване на дългоочакваната компютъризация на Централния регистър и за изграждането на неговата регионална мрежа.


Банките не прощават на своите длъжници


В Централния регистър се водят и продажбите на особените залози, направени вследствие на доброволните споразумения между кредиторите и фалиралите им длъжници.


Вече се залагат и цели предприятия. Според г-жа Петкова доскоро банките почти не ги приемали като залог, притеснени от трудностите при бъдещата им продажба. Освен това залогът на предприятие многократно усложнява и процедурата по вписване, защото първичният запис се извършва в търговския регистър, а вторичните - на най-различни места. В Централния регистър се записват движимите вещи и вземанията, при нотариуса - ипотеките, в Централния депозитар - безналичните ценни книги.


Банкерите се сблъскват и с друг проблем. Едва ли ще се намери държавна банка - а те са основният кредитор на реалния сектор, която да се реши да приеме или да продаде заложено държавно предприятие. Защото на практика това означава чиста проба касова приватизация. Според банкови аналитици обаче най-бързо ще се развива именно пазарът на особени залози и кредитирането срещу подобно обезпечение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във