Банкеръ Weekly

Общество и политика

МАГИСТРАТИТЕ СЕ БОЯТ, ЧЕ ТЕМИДА ЩЕ ПРОГЛЕДНЕ

На две поредни заседания Висшият съдебен съвет (ВСС) умува върху общо становище за вредите, които проектозаконът за съдебната власт ще причини на всички правозащитници и с какво точно нарушава конституцията. За промени в същия закон се говори отдавна. Отдавна са посочени и слабите му места. В крайна сметка обаче предложенията, излезли от Министерството на правосъдието, далеч не удовлетвориха ВСС. Напротив - според неговите членове замислените промени още повече ще затормозят работата на съдебната система. С възраженията и съображенията им на 13 март бе запознат и президентът.


Висшите магистрати негодуват най-вече срещу предвидените големи правомощия на министъра на правосъдието. Според тях това би довело до контрол на изпълнителната върху съдебната власт.


ВСС не е съгласен и с разпоредбите, според които министърът на правосъдието ще осъществява административно ръководство на съдилищата, прокуратурите и следствените служби, както и с предвидената възможност той да прави предложения за назначаване на магистрати. Министърът обаче може да прави предложения за възбуждане на дисциплинарно производство срещу съдии, прокурори и следователи, които са нарушили изискванията на съответните текстове от закона, каза говорителят на ВСС.


Противоконституционно е предложението да се въведе мандат на директора на Националната следствена служба (НСлС), след като такъв текст не присъства в основния държавен закон, смятат висшите магистрати. За тях са нецелесъобразни и онези разпоредби в проектозакона, според които министърът на правосъдието упражнява и ръководи бюджета на съдилищата. След като това са средства на съдебната власт, които се отпускат за ВВС и се контролират от него, той би трябвало и да разпределя парите на съдилищата.


Висшите магистрати са против процедурата за налагане на дисциплинарни наказания, която според тях е необходимо да се опрости, да стане двуинстанционна и с определени по-кратки срокове. Те оцениха като неподходяща и идеята за тригодишно наказание - командировка в друг съдебен район - на прегрешили съдии, които не се справят със задълженията си. ВСС смята, че не може да се предвиди какъв ще е ефектът от едно такова преместване при състоянието на нашата правна система в момента и дали тригодишната командировка няма да накаже района, вместо съдията.


ВСС настоява в Закона за съдебната власт да бъде включена и отделна глава, свързана със социалните осигуровки на всички магистрати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във