Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ ОРГАНИЗИРА ПОКЛОНЕНИЕ В БУРГАС

Може би най-ликвидната компания на българската фондова борса е приватизираната преди няколко месеца рафинерия ЛУКойл-Нефтохим. На проведеното в края на миналата година общо събрание на бургаското дружество бе гласувано изплащането на дивидент от 0.65 лв. на книга след облагане с данъци. Месец по-рано новият собственик ЛУКойл петрол обяви, че няма да се облагодетелства от увеличение на капитала на рафинерията под условие. Целта на всички тези ходове беше да бъдат убедени дребните акционери в предприятието, че техните права ще бъдат зачитани. За улеснение на собствениците на книжа в началото на тази година мениджърите на рафинерията решиха да възложат на бургаския клон на БУЛБАНК да изплаща дивидентите. Поблазнени от мисълта за парите, които би трябвало да получат, редица столични инвеститори, закупили книжа на Нефтохим от фондовата борса, се запътиха към морския град с личен паспорт в джоба. Те обаче бяха шокирани от обясненията на служителите на банковия клон, че не могат да получат парите, без да представят депозитарна разписка. Редица играчи на БФБ, които спекулират активно с акции, смятат, че този документ не им е нужен. Получаването му е свързано с известни разходи, които се заплащат на Централния депозитар. Книжата така или иначе се водят на тяхно име в неговия електронен регистър. Освен това почти всички публични дружества допускат на общи акционерни събрания всеки, който фигурира в актуалния списък на акционерите, получен от депозитара към датата на събранието. Поради липсата на координация между служителите на БУЛБАНК и ръководството на Нефтохим доста притежатели на акции от рафинерията се разходиха до Бургас само за да пият по една студена вода.


От фондовата борса заявиха, че при получаване на дивидент е недопустимо да се иска друг документ освен личен паспорт. Аргументът е, че депозитарната разписка не е ценна книга и само удостоверява притежаването на акции. Такава е и позицията на Държавната комисия по ценните книжа.


Не е много ясно защо рафинерията ангажира с изплащането на дивидентите само бургаския клон на БУЛБАНК, а не избра за целта една или повече банки и повече техни клонове. Сега голяма част от притежателите на дребни пакети книжа на дружеството ще дадат повече пари за транспорт, отколкото е стойността на получения дивидент.


Заети с по-важни текущи задачи, шефовете на ЛУКойл-Нефтохим може би не са обърнали достатъчно внимание на тези дребни неудобства за акционерите на дружеството. Вероятно целта на възприетия начин за изплащане на дивиденти е да се застраховат от евентуални измами. Но резултатът от него е недоволството на портфейлните инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във