Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ И МЕТАЛУРГИЯТА ДЪРПАТ ИКОНОМИКАТА НАПРЕД

Финансовите резултати на големите публични компании за първото полугодие на 2000 г. са напълно съзвучни с обявеното от Националния статистически институт (НСИ) увеличаване на обема на продажбите. Повечето дружества отчетоха ръст също в размера на печалбата си и в приходите от дейността си. Средно над два пъти са се покачили продажбите в металургията. Специалистите го отдават на по-високите международни цени, по които продават продукцията си водещите заводи Кремиковци, приватизиран през лятото на миналата година от българската фирма Дару металс, и Юнион Миниер Пирдоп мед. Той е частен още от пролетта на 1997 г. и негов мажоритарен собственик е белгийската компания Юнион Миниер.


Въпреки оживлението в сектора, акциите на металургичните дружества отдавна не са сред най-ценените на българската фондова борса. За Кремиковци причината се крие в огромната му задлъжнялост и липсата на сериозен чуждестранен инвеститор въпреки обещанията на собствениците, че ще привлекат в управлението на завода фирми от мащаба на италианската Марчегалия. Колкото до Юнион миниер, ръководството му още през 1997 г. предприе операция по изкупуването на дяловете на дребните акционери в завода в Пирдоп, като им предложи приличната цена от над 30 лв. на книга. Сега на практика свободни за търговия са по-малко от 1% от книжата на комбината, всички останали са собственост на белгийците. Това означава, че те могат да отпишат дружеството от списъка на публичните компании, когато си поискат.


Акциите на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали бяха интересни за портфейлните инвеститори, докато РМД не купи мажоритарния му пакет през 1998 година. В началото на 2000 г. капиталът на ОЦК беше увеличен десетократно, като голямата част от новата емисия беше изкупена от близката до БРИБАНК фирма Кърджали инвест. Оттогава търговията с книжата на завода на фондовата борса спря.


Оживление сред брокерите предизвикаха и оповестените на 10 август резултати от дейността на бургаската рафинерия Лукойл Нефтохим. Приходите от продажби на завода са се повишили почти двойно и общо за шестте месеца достигат 1.14 млрд. лв. при 620 млн. лв. за същия период на миналата година.


Стабилни резултати през първата половина на тази година показаха и фармацевтичните дружества. Продажбите на продукцията им и в този период са се увеличили средно с 10 процента. В момента тече процедурата за петкратно увеличаване на капитала на Балканфарма-Дупница и Балканфарма-Троян. Срещу всяка притежавана книга акционерите на двете фирми имат право да закупят нови четири по емисионната им стойност от 1 лев. Записването на нови акции от завода в Дупница приключва на 31 август, а до 6 септември - за предприятието в Троян. След тези дати акционерите на двете дружества ще имат правото да придобият неограничено количество книжа до изчерпването на емисиите. Практиката показва, че ако останат такива акции, обикновено мажоритарният собственик на дружеството ги записва още в първите минути на удължения срок.


Рязкото увеличаване на задълженията към фиска е онова, което прави впечатление в шестмесечните отчети на тютюневите дружества. Докато в края на миналата година те са били 48 млн. лв., към 30 юни вече са близо два пъти повече - 85 млн. лева. Това навежда на мисълта, че голямата част от заводите в отрасъла вегетират на гърба на държавата и не е ясно колко от тях ще оцелеят, когато дойде време да си плащат борчовете. Въпреки че нивото на приходите на заводите от отрасъла спрямо миналата година се запазва, печалбата им е намаляла 11 пъти. Над 20% от приходите на предприятията в Булгартабак холдинг са заслуга на фабриката в Благоевград. Мажоритарният пакет от холдинга все още е държавна собственост. Експерти коментират, че приватизацията му вероятно ще се отложи за догодина. Очаква се интерес отново да проявят световноизвестни компании от калибъра на американската Филип Морис.


Разнопосочно се развиват производителите на изкуствени торове. Като че ли Агрополихим - Девня, и Неохим - Димитровград, започват да изплуват от кризата в отрасъла, която започна през 1998 година. Продажбите им са нараснали с 10-20 процента. Димитровградският завод реализира печалба от над 5 млн. лв. за периода. На другия полюс са резултатите на врачанския комбинат Химко. За първи път през юни нетната стойност на активите му, а оттам и счетоводната стойност на 1 акция е отрицателна величина. Продажбите на завода за шестмесечието са с една трета по-малко, отколкото през същия период на миналата година.


Резкият спад на приходите на Златни пясъци и Слънчев бряг се дължи на това, че преди година бяха продадени редица хотели на територията на курортите. Но тъй като през първото полугодие активният туристически сезон все още не е набрал сила, е рано да се правят изводи за реалното състояние на тези дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във