Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС ОСИГУРИ СТРАНАТА С ГОРИВА И СПРЯ

ЛУКойл Нефтохим Бургас избра края на ценовата криза на международния петролен пазар за планирания отдавна капитален ремонт. От 10 до 13 март цялото производство на комплекс Рафинерия поетапно спря работа. Рехабилитацията ще се извърши в съответствие с одобрената от Агенцията за приватизация инвестиционна програма на ЛУКойл. Модернизираните инсталации ще започнат да преработват суров нефт точно след месец - на 10 април.


Без да споменава конкретни количества, ръководството на комбината уверява, че дотогава нуждите на страната от горива са осигурени. От пресцентъра на рафинерията уточниха, че става дума както за складираната готова продукция, така и за производство на дизел и бензини от натрупани компоненти за тяхната изработка.


Статистически данни от миналата година сочат, че средномесечните количества горива, необходими за нормалното функциониране на страната, се движат в рамките на около 65 хил. тона бензини и 120 хил. тона дизелово гориво. През втората половина на март и началото на април обаче необходимостта от дизелово гориво ще се увеличи с още около 30 хил. тона заради започващите селскостопански работи. Дали ръководството на рафинерията е имало предвид да задоволи и тази допълнителна необходимост от дизелово гориво, или ще е необходим внос - не става ясно.


Изненадващо за мнозина, пазарът на горива в България реагира относително спокойно на ценовите шокове на международния петролен пазар през последните седмици. Основната причина за това бе посочена от централите и на двамата основни дистрибутори на течни горива у нас - Петрол и Шел.


ЛУКойл Нефтохим Бургас държи адекватни цени на пазара, заяви пред БАНКЕРЪ Митко Събев, изпълнителен директор на Нафтекс петролеум България АД - Варна (бившата Юкос петролеум България). - Ние купуваме основно от него. Понякога внасяме ограничени количества горива от Румъния, но не от рафинерията на ЛУКойл - Петротел, а от друга. Всичко зависи от пазара.


Котировките на нефтопродуктите, търгувани в Средиземноморския регион, се обявяват от Плац Юропиън маркетс скуайър след приключване на сделките - около 22.30 часа на всеки работен ден по Ройтерс, като котировките са за вече изминалия ден. Това се прави с оглед да се избегнат спекулациите - обяснява Събев. - Ако производителят знае каква ще бъде цената утре, може да промени формулата, по която ще продава. А горивата винаги се купуват по формула, включваща котировката в деня на коносамента плюс или минус премия. Премията за дизела винаги се прибавя, а за бензина - се изважда, т.е. премират се купувачът на бензин и производителят на дизеловото гориво. Силно влияние оказват промените в курса на валутата: ако в деня на покупката на горивото еврото мръдне с два сантима на един танкер - това са 1.5 млн. долара, които можеш да загубиш или спечелиш - обяснява изпълнителният директор на Нафтекс петролеум България.


Шел България досега не е внасяла никакви горива - каза за БАНКЕРЪ Камелия Славейкова, ръководител на Реклама и връзки с обществеността на компанията. - Ние следим цените и на базата на собствен анализ провеждаме търговската си политика. До момента обаче ЛУКойл Нефтохим Бургас предлага конкурентни цени и ние купуваме единствено от него.


Освен заради очакваното намаляване на цените на суровия петрол след 10 април потребителите могат да се надяват различните видове бензини и дизеловото гориво да поевтинеят и вследствие на значителното повишаване на ефективността на преработка на нефта след модернизацията на инсталациите в комплекс Рафинерия. Както съобщиха от комбината, модернизацията на оборудването ще позволи извличане на възможно максималното количество горива от един тон нефт и ще намали производствените разходи.


Движение на цените на суровия петрол


(за сорт Брент в долари за барел на Лондонската петролна борса)


Януари 1999#9;10.95


Май 1999#9;15.13


Октомври 1999#9;21.75


Декември 1999#9;24.73


Януари 2000#9;26.00


Февруари 2000#9;27.28


7 Март 2000#9;31.90


8 Март 2000#9;28.80

Facebook logo
Бъдете с нас и във