Банкеръ Daily

Общество и политика

Лозан Панов не е подал имуществена декларация

Сметната палата уточнява, че като член на Висшия съдебен съвет Лозан Панов е длъжен да подаде в дирекция "Публичен регистър" на Сметната палата ежегодна декларация за имуществото и доходите си през 2016 г.,  съгласно чл. 2 ал. 1 т. 15 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.  Това задължение са изпълнили всички останали членове на ВСС, включително председателят на Върховния административен съд и Главният прокурор.

Цитираното съобщение от 12 януари 2017 г. е информация, предоставена от Инспектората на Висшия съдебен съвет по повод влизането в сила на измененията и допълненията в Закона за съдебната власт и задължението за съдии, прокурори и следователи  да подават декларации в две части за имущество и интереси пред Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във