Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛОТАРИЯ ЗА 3.8 МЛН. ЛВ. РАЗИГРАВА ДЪРЖАВНИЯТ РЕЗЕРВ

Заповеди за освобождаване от работа и сигнали до прокуратурата - такива нелицеприятни събития се разиграват в Главно управление Държавен резерв и военновременни запаси след публикацията на в.БАНКЕРЪ от 5 юни тази година под заглавие Ще засенчи ли държавният резерв славата на солунската митница? Както съобщи в редакцията заместник-началникът на ведомството инж. Тодор Видев, наред с него в групата на уволнените специалисти бил включен и главният юрисконсулт на управлението Васил Димитров, защото... не знаел английски.


Според инж. Видев

истинските мотиви за чистката

били съвсем други и потърпевшите не само щели потърсят правата си по съдебен ред, но и ще сезират прокуратурата за стила и методите на работа, които прилагал началникът на държавния резерв инж. Димитър Георгиев през изминалите девет месеца. Имало нарушения и липса на прозрачност не само при продажбата на различните военновременни запаси, снети от отчет, а и в други дейности, извършвани от управлението. Сред тях немаловажно място заемало усвояването на парите, предназначени за проучване, проектиране, ново строителство, доставка на машини и съоръжения, основни и текущи ремонти на сградния фонд. За същата цел през тази година Министерството на финансите е одобрило харчлъка на общо 3 796 000 лева. От тях 2 441 000 лв. са предвидени за основни ремонти и 1 355 000 лв. за ново строителство и доставка на машини и съоръжения.


С нарочна заповед на началника на Главно управление Държавен резерв и военновременни запаси Димитър Георгиев, издадена още на 27 септември миналата година, подробно са регламентирани правилата за възлагане на такива отговорни задачи, съобразени, както му е редът, с изискванията на Закона за обществените поръчки. В разпоредбата е посочено е, че

кандидатите, участващи в откритите процeдури

са длъжни първо, да представят солидно количество документи, които да ги легитимират - съдебната си регистрация, доказателства за търговска репутация, да посочат срока за изпълнение на поръчката, цената, която предлагат, копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предишната година, да попълнят декларация, че не са банкрутирали или съдени и да отговорят на още доста други удобни и недотам въпроси. Изрично е отбелязано, че до участие в откритите процедури не бива да се допускат кандидати, вече доказали своята некоректност и некомпетентност при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на държавния резерв. Не е пропусната и клаузата, че сумите по сключените договори не могат да превишават онези, които са утвърдени в поименните списъци за обектите. Става въпрос за

възлагането на текущи ремонти

на пет от общо единадесетте зърнобази на резерва - във великотърновското село Крушето, в Разград, Шумен, Алтимир и Криводол, на медицинските складове в Силистра и на жп коловоза на петролната база на ведомството в Сливен.


В началото на май е подготвена и тръжната документация за обектите. На явилите се клиенти са продадени общо 311 комплекта по 30 лв. парчето. Любопитното е обаче, че три месеца по-рано в главното управление на държавния резерв започнали

мащабни структурни рокади

Закрит бил отделът Складово стопанство и капитални вложения, а работещите там служители, след съответни понижения в ранг, били преназначени в новосъздадения отдел Секретариат и допълнителни дейности, начело на който е поставено и ново длъжностно лице - специалистката Ана Вълчева с географско образование. Сформиран бил и още един нов отдел, наречен Контрол и анализ, в който също се появили нови експерти - строителният инженер Дончо Живков, възпитаник на висше военно училище и неговата цивилна колежка Цветанка Пенкова. Споменатите трима специалисти - Вълчева, Живков и Пенкова, били приближени,

доверени хора на началника на управлението

инж. Димитър Георгиев и всъщност тъкмо те били и основните фигури в комисията, пресяла от 10 до 14 май тази година кандидатите за ремонтните поръчки. В качеството си на главен експерт Дончо Живков бил определен за председател на журито. Това поне твърди уволнена служителка от отдел Контрол и анализ в жалбата си до вицепремиера и министър на икономиката Петър Жотев, който е и председател на Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и военновременните запаси към Министерския съвет.


По-важното е обаче как са протекли на практика състезанията за ремонтните дейности. За всяка от петте зърнобази и за медицинската в Силистра са се състезавали по 50-60 фирми от цялата страна. Някои от тях, като търговищката ЕТ Жорж 60 и костинбродското ООД Триумф, са наддавали и за шестте обекта. Фирмата от Костинброд обаче извадила лош късмет. Както поясняват организаторите на конкурсите, всичко започнало с един дребен пропуск. При изготвянето на документацията за

ремонта на зърнения силоз в Разград

не било записано точното количество ламарина, необходимо за изработката на въздуховодите на складовете. Установявайки фала, експертите от държавния резерв започнали да звънят по телефоните на всички кандидати, за да им съобщят липсващата информация. За беда тя не могла да стигне само до ООД Триумф, тъй като се оказало, че даденият от фирмата софийски телефонен номер е чужд - на банкова централа, чиито служители учтиво пояснили, че там такава фирма няма. Въпреки това тъкмо Триумф спечелила състезанието за ремонта на разградския обект. Твърденията, че към нея шефът на управлението Димитър Георгиев има лични пристрастия, може и да са злонамерени, но във всеки случай, подписвайки с особено мнение протокола за този избор, главната счетоводителка на държавния резерв Венета Ацкова, в качеството си на член на комисията, предизвикала на 20 май декласирането на Триумф. Така

костинбродската фирма, нарочена за фантомна

загубила разградската поръчка, но неизвестно защо със същите мотиви не била свалена и от топмястото, което й било отредено за ремонта на зърнобазата на държавния резерв в Криводол.


Интересно се развило и състезанието за ремонта на складовете за пшеница в база Шумен. За тази поръчка се явили най-много кандидати - 63 фирми. Според утвърдения от финансовото министерство бюджет за ремонта на базата били определени 120 000 лева. Болшинството от фирмите вдигнали мизата и офертите им се движели в границите на 160 000-170 000 лева. Неизвестно защо обаче комисията възложила поръчката на варненската фирма Ригелс ООД, която предложила най-високата цена - от 270 000 лв., надхвърляйки с цели 150 000 лв. определения лимит. Особено недоволни от несправедливия според тях избор се оказали собствениците на фирмата Ел Гер от Добрич. Те подали жалба до ръководството на държавния резерв, на която било отговорено, че ако Ел Гер оттеглят оплакването си, ще получат друг обект.

Предпочитайки нещото пред нищото

добричките бизнесмени се отказали от жалбата си и поели ремонта на медицинската база в Силистра с лимитна цена от 44 400 лв., въпреки че изобщо не били сред първоначалните кандидати за този обект.

Фаловете около възлагането

на тези поръчки са по-малката беда. Лошото е, че вече пети месец след големия пожар, станал на 1 февруари тази година в петролната база на държавния резерв в софийското село Антон, възстановителни работи там все още няма. А за тази цел Министерството на финансите тутакси, по спешност, е отпуснало 1 229 000 лева. Проектното задание за налагащото се ново строителство в село Антон е готово още от февруари, но неизвестно защо съответната процедура за възлагане не е открита. Както твърдят запознати, още по-странното е, че едва през юни началникът на Главно управление Държавен резерв и военновременни запаси бил решил да се възползва от чл.16, т.2 от Закона за обществените поръчки, която гласи:


Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне само когато... е необходимо предотвратяване или отстраняване на последици от аварии или стихийни бедствия, както и когато съществува опасност за здравето и живота на хората или възникване на щети в големи размери.


Няма съмнение, че прякото договаряне, освен че крие разни съблазни, е и по-малко главоболно от провеждането на открити процедури за възлагане на поръчки. Само че в конкретния случай текстът на закона би могъл да се приложи максимум петнадесет дни след пожара в петролната база Антон, а не чак сега. Подобен подход будел учудване и сред експертите от финансовото министерство, които се питали как така най-големият обект на държавния резерв, за който са предвидени за усвояване 1.2 млн. лв., ще се възлага с пряко договаряне, а за по-дребните ремонтни дейности се провеждат конкурси, при това недотам читави?

Facebook logo
Бъдете с нас и във