Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛОШАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЧИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ


Г-н Файнен, смятате ли, че кризата на капиталовите
пазари ще насочи повече предприятия към лизинговото финансиране?


- Да, ако като лизингодатели имаме ясна собственост
върху съответния актив. Трябва да и има лесна възможност при банкрут
на получателя на актива да си получим бързо това, което сме предоставили.
Аз не съм сигурен дали това е възможно в България. Защото нормалният
срок е няколко дни или месец, ако искаме да преместим въпосния
актив в друга страна. Ние, германците, имаме лошия опит със строителна
техника, доставена в Нигерия и Алжир, която не успяхме да си върнем
обратно - въпреки старанията на нашето правителство. Това е основният
риск в лизинговия бизнес.


В България за съжаление има само три лизингови компании,
които аз успях да опозная за едната седмица, откакто съм тук.
Както и в цяла Източна Европа, и тук законодателството в областта
на лизинга има нужда от сериозни подобрения. По времето на правителството
на Рейгън в САЩ и на Маргарет Тачър във Великобритания бяха дадени
много облекчения на лизинговите компании и това финансиране беше
много по-евтино от всички останали видове.


Смятате ли, че с помощта на международните финансови
институции страната ни може да привлече достатъчно пари за инфраструктурните
проекти?


- Международният валутен фонд иска от правителството
да приватизира предприятията, но поставените срокове са много
дълги, а докато купувачът дойде, фирмите вървят надолу. Ясно е,
че при тази ситуация приходите в бюджета от приватизацията няма
да са достатъчни, за да се финансират инфраструктурни проекти.
Изходът е друг. Тези проекти трябва да могат да се самофинансират.
Лошата инфраструктура не дава възможност на фирмите да бъдат конкурентоспособни
на световния пазар. Забравете за парите на МВФ, защото те се дават
на правителството. Тук разбрах, че немското правителство е отпуснало
30 млн. марки, които е трябвало да отидат за обучение на мениджъри
на малки и средни предприятия, но парите са изхарчени, а никой
не е обучен. Това се е случвало и в други страни от региона -
наливат се пари в бъчва без дъно.


Какви възможности виждате за прилагането на лизинга
у нас?


- Първо, трябва да се ремонтират старите електроцентрали,
произвеждащи скъпа енергия, и да се оправят пътищата. Засега България
се счита за високорискова страна и западните банкери биха препоръчали
на инвеститорите да изчакат, а ако отпуснат финансиране, ще поискат
за парите си сериозни надбавки. Като резултат ние, инвеститорите,
ще трябва да намерим проекти, които да гарантират норма на печалба,
покриваща лизинговите вноски, което не е лесно. Ситуацията в България
е близка до тази, която имахме в Германия след Втората световна
война - разрушена инфраструктура, разрушени сгради, но след десет
години ние станахме икономическо чудо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във