Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИКВИДАЦИЯТА Е НАЙ-БЪРЗИЯТ ПЪТ КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Красимир Цирков, ръководител отдел Ликвидация,

несъстоятелност, оздравителни програми в Министерството

на промишлеността, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Цирков, от 1 юли 1997 г. влезе в сила решението

на правителството голяма част от предприятията, подчинени на Министерството

на земеделието, горите и аграрната реформа да бъдат върнати на

Министерството на промишлеността. Как преценявате това?

- Според мен с това решение се възстановява логиката

промишлените предприятия да бъдат в промишленото министерство.

Към Министерството на земеделието сега остават само фуражните

заводи, мелниците и оранжериите. В това също има логика. Мелниците

са свързани със зърнения баланс на страната, а фуражните заводи

- с животновъдството.

В края на 1994 г. служебното правителство на Ренета

Инджова взе решение, с което свързаните със земеделието предприятия

бяха прехвърлени от промишленото министерство на Министерството

на земеделието. Тогава не бях съгласен с подобно разпределение,

защото смятах, че това си е чиста промишленост и е редно тези

предприятия да останат при нас. През януари 1995 г. те все пак

бяха прехвърлени. Освен това Министерството на промишлеността

разполагаше с подготвени браншови специалисти, които ръководеха

този сектор. Още тогава ние имахме готови програми за приватизация

на около 80 предприятия от хранително-вкусовата промишленост.

Трябва да се има предвид, че до началото на 1995 г. половината

от тях вече бяха продадени. Така ние предавахме на земеделското

министерство готови сделки. Сега обаче оттам ни връщат само папки

с документи.

Само в това ли се изразява дейността на Министерството

на земеделието за последните две и половина години и колко от

предприятията под негов контрол, които бяха включени в списъка

на 64-те, са ликвидирани?

- Министерство на земеделието все пак е свършило

някаква работа. По отношение на програмата за ликвидация на предприятията

- шест от тях вече са продадени. С останалите дванадесет смятам,

че ще се справим много бързо, с изключение на Океански риболов,

където ситуацията е много сложна.

Доколкото ми е известно, управителите на някои от

тези дванадесет дружества все още не са подали молби за откриване

на производство по несъстоятелност и те продължават своята производствена

дейност.

- Вероятно имате предвид Винпром-Горна Джумая.

Дружеството вече има подадени документи за ликвидация. Просто

съм принуден да използвам и нетрадиционни методи за влияние, за

да мога да си свърша работата.

Ако се докаже, че предприятието е печелившо, с каквото

впечатление останах при посещението си в Благоевград, само желанието

за изпълнение на програмата ли ви кара да го обявите в ликвидация,

или е възможно по някакъв начин то да бъде извадено от списъка?

- Аз не смятам, че дружеството трябва да бъде изключено

от списъка. Най-малкото това звучи несериозно. Все пак правителството

е поело ангажименти пред международните финансови институции.

Освен това трябва да се разбере, че ликвидацията или несъстоятелността

са най-бързият начин за приватизация. Не бива да се подхранва

илюзията, че предприятието ще бъде съсипано или продадено на парче.

Дори ако е печелившо, както вие допускате, значи ще го продадем

скъпо. Не може нещо, което е създавано с години, в което са вложени

доста пари на данъкоплатците, сега да го затрием с лека ръка.

Използвайки възможностите за частична ликвидация, т.е. продажба

на неефективни части, което се позволява от закона, предприятието

ще бъде оздравено. Тогава то ще има по-висока пазарна цена.

Какво е отношението на принципала на дружествата,

които са били завлечени от недобросъвестни партньори?

- Това е доста интересен израз завлечени.

Според мен на недобросъвестните партньори трябва да се потърси

съдебна отговорност. Но все пак да не забравяме, че вина имат

и управителите на държавните дружества. Те се намират в трудовоправни

отношения с принципала. В договора за управление, който те са

подписали, фигурира и изискването, че са длъжни всеки месец да

информират ресорното министерство за извършваните промени. Голяма

част от управителите обаче дори не са си прочели договорите. Те

ни уведомяват за такива промени, когато нещата вече са изпуснати

от контрол. Това е безстопанственост и в Наказателния кодекс има

текст за това нещо. И когато ние предприемем действия, първото

нещо ще е да освободим управителя от длъжност, но не и от отговорност.

Тогава цялата преписка ще бъде предадена в стопанска и икономическа

полиция. Никой не може безнаказано да си отиде. Ако частната фирма

е увредила интересите на държавната фирма, тя го е сторила именно

заради неангажираността и пасивната позиция на управителя.

Ще ви дам един куриозен пример. Заводът за дървообработващи

машини в Доспат е продаден чрез съдия-изпълнител. Предприятието

има задължения към банка, която след завеждане на съответното

дело изважда изпълнителен лист. Съдия-изпълнителят обявява предприятието

на търг и го продава. Едва тогава управителят му се обръща към

нас за помощ. Ние сме принудени да назначим ликвидатор в предприятието,

за да може то да бъде заличено от търговския регистър. Оттук нататък

вече документите се предават на Стопанска полиция, която трябва

да установи защо управителят не си е изпълнил ангажиментите и

да му потърси наказателна отговорност. Не твърдя, че новите собственици

няма да оздравят предприятието. Но това е проява на безстопанственост,

а може да се каже и на престъпление. Управителят не е направил

дори опит да атакува действията на съдия-изпълнителя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във