Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИЦЕНЗИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЩЕ СРУТЯТ НЕГОДНИТЕ ФИРМИ

ПОЛИЦИЯТА ПРОВЕРЯВА СТРОИТЕЛИ, ПРЕДПРИЕМАЧИ И ДЛЪЖНОСТНИ

ЛИЦА НАРУШИТЕЛИ

Неочаквано много работа се създаде за органите на

Икономическата полиция, когато морският бряг между Варна и Балчик

се срина. Упорито се заговори, че са издадени безброй неправомерни

разрешителни от кметове, архитекти и други длъжностни лица, и

това възбуди полицейските проверки. В момента в Добрички и Варненски

регион се изучава под лупа всякакъв вид документация, свързана

с пропадналите там терени и построените върху тях сгради. Това

се прави, за да се установи доколко са били законни действията

на отговорните служители, разрешили градежите, съобщи за в.БАНКЕРЪ

полк. Горан Йорданов, началник на сектор Промишленост, строителство

и транспорт към направление Икономическа полиция

при Дирекция на националната полиция. След установяването на тези

фрапиращи случаи служителите от това полицейско направление са

изпратили специална програма до своите подразделения в цялата

страна с указания да започнат подобни проверки. След като те завършат,

вероятно ще се отвори нова тема - престъпления, свързани с незаконното

строителство, за документни престъпления, за престъпления по служба,

за подкупи и измами...

Задължителното лицензиране обгърна охранителите,

застрахователите, фирмите, развиващи хазартна дейност, производителите

на алкохол и тютюнопроизводителите, дори и нотариусите. Дойде

ред и на строителните фирми.

През септември тази година правителството ще приеме

предложената от Министерството на териториалното развитие и строителството

наредба за лицензиране на строителните предприятия. С новия нормативен

акт се цели на пазара да останат само квалифицирани дружества,

които освен че вече са утвърдили името си, ще дават гаранции на

инвеститорите. Надеждата е чрез наредбата да бъдат отстранени

от пазара всички фирми-фантоми, непрофесионалисти и измамници.

Професионалната квалификация на строителните фирми

ще се доказва и оценява по административни, финансови и технически

критерии. Всяко строително предприятие трябва да представи декларация,

че не е в процес на преобразуване, приватизация, оздравителна

програма, ликвидация или в процедура за обявяване в несъстоятелност.

Фирмата трябва още да представи на лицензиращия орган доказателства,

че е погасила всичките си задължения към държавата - данъчни вноски,

ДОО, застрахователна осигуреност. Едно от най-важните изисквания

ще бъде да се представи документ за проведено квалификационно

обучение на работниците през последните три години, както и с

какви технически ръководители и работници разполага строителната

фирма за изпълнение на строителството по отделните видове строително-монтажни

работи за следващите три години. Замисълът на това условие е при

всички случаи да бъдат извадени от строя нестабилните

фирми с временен характер, попаднали случайно на пазара, и да

се подпомогне утвърждаването на фирмите професионалисти.

Тригодишна давност ще има професионалният лиценз

на строителните предприятия и занаятчиите, а когато разрешението

се отнася до новоучредена фирма или ако Комисията по лицензите

прецени, че професионалният й опит е недостатъчен, документът

се издава за една година.

Полученият лиценз в никакъв случай не е неприкосновен.

В случаите, когато контролен орган или клиент на фирмата представят

обосновани писмени доказателства пред лицензната комисия, че дейността

на строителната фирма не отговаря на професионалните изисквания,

документът й за правоспособност може да бъде отнет.

През последните седем години една от сферите, в които

частният бизнес направи бум, бе строителството. Липсата на механизъм

за пресяване на строителните фирми и предприемачи позволи на строителния

пазар да се подвизават огромно количество комбинатори и покрай

тях - стотици измамени, внушителен брой корумпирани държавни и

общински служители. Не минаха без техния принос и

някои банкови фалити.

Терминът незаконно строителство не е

нов и непознат нито за гражданството, нито за полицейските и правораздавателните

органи. В най-общи линии това определение визира строителство,

извършено без задължителни разрешения, както и случаите, когато

държавни служители разрешават такова строителство.

Незаконното строителство се контролира от Министерството

на териториалното развитие и строителството, Държавната инспекция

Териториален и строителен контрол и районите към Столична

община или респективно местните кметства, съвместно с икономическата

полиция. Според контролните органи в България незаконният строеж

в крайна сметка винаги бива узаконяван. Световната практика е

съвсем различна в това отношение - ако няма документ за градеж,

идват оторизираните служби и го събарят.

Влизането в сила на новата наредба за лицензиране

би могло да ограничи до голяма степен нарушенията. Тази проектонаредба

ще трябва да се съгласува и с икономическата полиция, която също

да предложи варианти по него. Освен това, за да се предотврати

извършването на престъпления, вместо по-късно да се ангажират

хора и ресурси в криминални разследвания, в изградените по места

смесени комисии за контрол на незаконното строителство трябва

да бъдат включени и представители на икономическата полиция. Такова

взаимодействие вече е установено в столицата, разказва полк. Йорданов.

Групата специалисти от Министерството на териториалното

развитие и строителството, управление Архитектура и градоустройство%,

ВиК, Енергоснабдяване, кметствата и икономическата

полиция в София са констатирали по този начин вече няколко случая

на незаконно строителство. В Красно село комисията

е запечатала завършена до покрив жилищна сграда, защото за нея

няма необходимата документация. На ул.Алабин собственици

на съществуваща сграда са си позволили да я надстроят без разрешение.

Строителното министерство трябва да се произнесе дали градежите

да бъдат узаконени.

По-сериозен случай за специалистите се оказват вилите,

построените около р. Искър, в района на София и Самоков. В чашата

на реката земите са върнати със Закона за възстановяване на селскостопанските

земи и собствениците им побързали да вдигнат хасиендите

си. Смесената комисия смята обаче, че сградите са прекалено близо

до водите на язовира. Министерството на териториалното развитие

и строителството е дало вече препоръки за изграждане на нов градоустройствен

план на местността, какъвто до момента няма. Ще се наложи на полицаите

да разследват има ли и кой в такъв случай е дал разрешение за

строителство край Искър?

По констатираните досега нарушения все още няма образувани

следствени дела, каза полк. Йорданов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във