Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛЕВЪТ ОСТАВА СИЛНА ВАЛУТА ВЪПРЕКИ НИСКИТЕ ЛИХВИ ПО ДЦК

Професор Норберт Клотен,
досегашен генерален консултант по банковата политика на УС на
БНБ от страна на МВФ, обяви, че напуска своя пост. Според него
централните банкери ще могат напълно успешно да работят и сами
съобразно своите компетенции, предписани им със Закона за БНБ.


Господин Клотен, основна
във Валутния борд е политиката на силни пари. Но вече
девет месеца в България левът се огъва под тежестта на отрицателните
лихви. Могат ли да се съчетаят в едно разумно цяло тези два взаимоизключващи
се подхода?


- Вие сте прав, че основната
цел на Валутния брод са силните пари. Точно затова
се избира една базова валута, която да придаде сила на националната.
Друг е въпросът, че когато Валутният борд се въведе, обикновено
се стига до впечатляващи първоначални резултати. След това се
забелязва, че в страната навлиза твърде много чужда валута, която
пък поражда много голямо разширяване на паричното предлагане било
поради директни инвестиции, било заради силен износ. Тогава е
възможно да се стигне и до прегряване. Но засега България определено
не е заплашена от подобна опасност. Тя не е заплашена и от изтичане
на валутните си резерви. Така че не съществуват условия за провеждане
на политика на слаби пари...


Официалната инфлация за
януари 1998 г. е 2.1%, а лихвата по депозитите - средно 0.4-0.5
на сто месечно. С други думи, спредът между тях се измерва с пъти...


- Това още не означава,
че се води политика на слаби пари. Това е само сигнал,
че има някакви изкривявания в системата. Смятам, че лихвените
равнища в България трябва да са по-високи. За мен е по-важно да
имате реални положителни лихвени проценти, т.е. когато имате недостиг
на реален капитал, а България наистина изпитва недостиг от реален
капитал, тогава с по-високи лихви да се привличат пари от чужбина
и де се получава общо нарастване на спестяванията.


Сигналите, за които Вие
говорите, не са съвсем в съответствие с критериите на Валутния
борд, но това все още не означава политика на слаби
пари.


Ниският лихвен марж обаче
между депозитите и ДЦК не създава ли условия за нова ликвидна
криза в банките?


- Спредът между ДЦК и
депозитите в България изобщо не е толкова малък и банките не са
подложени на чак толкова голям външен натиск.


Разговора води Хубен Ненчев

Facebook logo
Бъдете с нас и във