Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛЕВОВЕТЕ СЕ ВЪРНАХА НА ПАЗАРА, ДОХОДНОСТТА ОТ ДЦК РАСТЕ


Левовете се върнаха на пазара, след като курсът на
долара отбеляза покачване спрямо лева миналата седмица. В първите
два дни на миналата седмица (26 и 27 октомври) 1 долар се разменяше
срещу 1655 лева. Повечето от банките в началото на седмицата приключиха
дългите си доларови позиции. Те продаваха щатска валута срещу
левове и това доведе до увеличаване на свободния левов ресурс
на междубанковия паричен пазар.


Свободни левове в търговските банки не липсваха,
но това не се отрази на интереса към закупуване на ДЦК от първичния
пазар. Естествено беше да последва ново повишаване на средната
им годишна доходност.


На 26 октомври Централната банка, по поръчка на Министерството
на финансите, проведе два аукциона за продажба на


краткосрочни безналични безлихвени ДЦК


(съкровищни бонове). Общото количество на предложения
номинал беше 20 млрд. лв., от които 5 млрд. лв. - тримесечни,
и 15 млрд. лв. - дванадесетмесечни книжа. БНБ прие поръчки, възлизащи
на 17.8 млрд. лева. От тях 7.6 млрд. лв. се състезаваха за закупуването
на тримесечните и 10.3 млрд. лв. за едногодишните книги. Обявените
от Министерството на финансите резултати сочат поредно понижаване
на цените на придобиване на ценните книжа.


Минималната, средната и максималната цена, на които
бяха одобрени поръчки за тримесечната емисия, са 98.68, 98.70
и 98.72 лв. за 100 лв. номинал. В сравнение с цените, постигнати
на предишния аукцион за книжа с такава срочност, максималната
цена спадна с 3 стотинки. Средната цена се понижи с 2 стотинки
(срещу 98.72 лв. за 100 лв. номинал на предишния търг). За разлика
от тях минималната достигната цена се покачи с 2 стотинки спрямо
предишните 98.66 лв. за 100 лв. номинал. Годишната доходност,
съответстваща на минималната и максимална цена, е съответно 5.37
и 5.2 процента. Среднодостигнатата годишна доходност е 5.28 процента.
Основният лихвен процент, който е валиден от сряда (28 октомври)
насам, също е 5.28% и ще е в сила поне до 4 ноември.


Предложената годишна емисия


със съвкупна номинална стойност 15 млрд. лв. не беше
продадена изцяло. Бяха подадени заявки за 10.3 млрд. лв. и те
бяха изцяло одобрени. Ниският интерес на първичните дилъри към
тези книжа доведе до поредното им поевтиняване на провежданите
от БНБ аукциони. Минималната заявена и одобрена цена беше 92.16
лв. за 100 лв. номинал. Тя е по-ниска с 1.14 лв. спрямо минималната
цена (93.30 лв.), на която Министерството на финансите одобри
поръчка от предишния проведен аукцион. Среднодостигнатата цена
се понижи с 44 стотинки (от 93.65 лв. за 100 лв. номинал преди
на 93.21 лв. сега). Годишната доходност, която й съответства,
е 7.3 процента. Доходността, отговаряща на най-ниската и на най-високата
цена, е 8.53 и 6.8 процента.


Днес (2 ноември) по поръчка на Министерството на
финансите


БНБ провежда два аукциона


за продажба на краткосрочни безналични сконтови ДЦК
(съкровищни бонове) с обща номинална стойност 15 млрд. лева. От
тях 5 млрд. лв. са предназначени за тримесечните и 10 млрд. лв.
за шестмесечните книжа. Ще припомним, че на предишния, проведен
на 19 октомври, аукцион за продажба на шестмесечни ДЦК бяха достигнати
следните минимална, средна и максимална цена: 97.01, 97.25 и 97.33
лв. за 100 лв. номинал. Отговаря им проста годишна доходност от
6.18, 5.67 и 5.5 процента.


Вторичната търговия на междубанковия пазар


бе определено по-оживена и като обеми, и като количество.


В понеделник при три от тях смениха собствениците
си ЗУНК облигации, деноминирани в щатски долари, възлизащи общо
на 2.1 млн. долара. Среднопретеглената цена, по която бяха продадени,
бе 55.89 щ. долара за 100 долара номинал. В други три сделки,
сключени същия ден, се изтъргуваха тримесечни ценни книжа, емитирани
от началото на октомври, с номинал 1.4 млрд. лева. Във вторник
се сключиха четири сделки само с валутни ЗУНК-ове. Бяха купени
книжа със 150 000 щ. долара номинал по цена 56 щ. долара за 100
щ. долара номинал. Във втората сделка 1 млн. щ. долара номинал
смениха собственика си на цена 56.5 долара, а при третата отново
150 000 щ. долара номинал се продаде по 57.13 щ. долара и при
последната 2.3 млн. щ. долара номинал се размениха на ниво 55.7
щ. долара за 100 щ. долара номинал.


В сряда регистрираните от БНБ сделки между първичните
дилъри на ДЦК бяха девет на брой. Само едната от тях беше за покупко-продажба
на облигации, емитирани по ЗУНК. При нея 2 млн. щ. долара номинал
бяха продадени на цена 56.2 щ. долара за 100 щ. долара номинал.
Останалите осем сделки бяха сключени предимно за шест- и дванадесетмесечни
ценни книжа, емитирани от началото на септември досега. ДЦК за
5 млрд. лв. номинал смениха собственика си.


Сключените в четвъртък сделки бяха отново девет на
брой. При четири от тях валутни ЗУНК облигации с обща номинална
стойност 2.638 млн. щ. долара смениха собственика си при цени,
вариращи от 55.76 щ. долара до 57.15 щ. долара за 100 долара номинал
в зависимост от размера на търгуваната номинална стойност. Среднопретеглената
цена от всички сделки е 56.02 щ. долара за 100 долара номинал.
Останалите пет сделки се сключиха за покупко-продажба на ДЦК от
редовните емисии емитирани по реда на Наредба N5/02.07.1998 година.
Оборотът от тях беше малко над 1.8 млрд. лв. номинал. В петък
БНБ регистрира две сделки между първичните дилъри. В едната от
тях 1 млн. щ. долара номинал от валутните ЗУНК-облигации бяха
продадени при цена 57 долара за 100 долара номинал. В другата
сделка се размениха 1 млрд. лв. номинална стойност от двегодишна
емисия.


На междубанковия паричен пазар


предлагането на левов ресурс за първи път от две
седмици насам доминираше над търсенето. Банките приключиха с валутните
си позиции в началото на седмицата и не пожелаха да финансират
операциите си на валутния пазар отново с левове. За много от тях
бе добре дошло съвпадението между покачването на курса на долара
спрямо лева в началото на седмицата и наближаващия краен срок
за регулиране на салдата по сметките им в БНБ. Още миналия понеделник
повечето от банките успяха да си подсигурят необходимото им количество
левов ресурс, а някои дори и повече, отколкото им е необходимо,
за да компенсират натрупаните отрицателни разлики по сметката
си в БНБ и спокойно да посрещнат наближаващия 3 ноември. Сключени
бяха общо 17 репо-сделки, при които размененият ресурс възлиза
на 22.8 млрд. лева. Цената бе около 3.5 процента. В понеделник
левове под формата на депозит за срок до два дни се предоставяха
все още на около 4%, в сряда цената му се понижи до 3.5%, в четвъртък
- до 3%, а в петък левове можеха да се намерят срещу 2.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във