Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛЕКО КО СЕ ЧУВСТВА ДОСТА КОМФОРТНО ВЪВ ФИНАНСОВА ИЗОЛАЦИЯ

Като зестра от Радомир-Метал Леко ко получи и доста ненужни неща. Поради отдавна разпаднали се технологични връзки някои мощности днес просто няма как да бъдат натоварени. Когато е замислен строежът на този завод, много хора не са били наясно с мащабите и с предмета на това производство - твърди инж. Сабин Спахиев, управител на Леко ко. Грандоманщината на практика предопределя сегашната нерадостна съдба на дружеството, повишавайки себестойността на произвежданата от него продукция.


Най-тежки за Леко ко са годините между 1991 и 1994 година. През 1994 г. загубите са за 274 млн. лева. През следващата те намаляват на 114 млн. лв. и едва през 1996 г. е реализирана печалба. Отрицателните финансови резултати обаче са достатъчна предпоставка предприятието да влезе в списъка на губещите държавни фирми, определени за финансова изолация. Не са ми ясни критериите за вкарването на дружеството в този списък, но, меко казано, е несериозно, ако това е резултатът от 1995 г., смята г-н Спахиев. Сериозно или не, но, както всички изпаднали в подобна ситуация, и ръководството на Леко ко започва да пише оздравителна програма. В нея се предвижда през 1997 г. предприятието да приключи с положителен финансов резултат от 401.84 млн. лв., а за 1998 г. печалбата да е 513.745 млн. лева.


Играта с курсовите разлики


В програмата има една малка, но съществена уговорка. И тя е, че заложените в нея резултати ще се постигнат само ако се разреши продажбата на част от неработещите активи. В противен случай планираната печалба ще намалее с 90 процента. От подобни продажби Леко ко засега е успял да получи едва 60 млн. лева. Въпреки това печалбата му за деветмесечието на 1997 г. бе 888 млн. лева. Преизпълнението на заложените показатели се дължи най-вече на обезценката на лева в началото на миналата година, тъй като над две трети от продукцията на дружеството са предназначени за износ. За тази голяма печалба допълнително спомага и ниският процент на амортизационни отчисления. Анализите за деветмесечието на миналата година показват, че себестойността на произведеното в Леко ко е само 51% от пазарната цена. Според инж. Спахиев нормалното е този показател да варира в рамките на 78-85 процента. В крайна сметка печалбата за 1997 г. ще е около 1.6 млрд. лв., което пък автоматично води до плащането и на големи данъци.


Картината коренно ще се промени след ревалоризацията на активите от началото на тази година. Поради относително стабилното ниво на международните валути предприятието ще престане да отчита печалби от курсови разлики. Преоценката на активите ще повиши себестойността на продукцията (поради по-високи амортизационни отчисления). По този начин ще се реализира по-малка печалба, но съответно ще се плаща и по-малък данък. Така, за разлика от миналата година, в Леко ко ще останат доста повече средства под формата на вътрешни инвестиции.


Ревалоризацията на активите решава и още един проблем на дружеството. В представената оздравителна програма ръководството му предлагаше да покрие загубата от минали години в размер на 180 млн. лв. с част от печалбата за 1997 година. Сега обаче това става безпредметно, тъй като допълнителната стойност на активите ще се запише в баланса на Леко ко като преоценъчен резерв и той ще е предостатъчен за покриване на старата загуба.


Ненужните активи


Радомирското дружество предлага за продажба леярско оборудване, съзнавайки много добре, че у нас купувач за него трудно ще се намери. От 10 термични пещи Леко ко използва ефективно едва половината. Същото е и положението с шестте дробометни машини (за почистване повърхността на отливките). Проблемът е, че германската механизирана формовъчна линия е с капацитет 612 т отливки за денонощие с единично тегло от 5 до 20 тона. В началото на 1989 г. са направени 72-часови проби, след което поради липсата на серийни поръчки линията спира. Иначе идеята е била да се произвеждат някои от елементите за тежкото военно оборудване на страните от бившия СИВ.


Според Закона за финансово оздравяване разрешение за продажба на активи се взима от собственика на дружеството - финансовото министерството. Оказва се обаче, че Леко ко има още един собственик. Заради откритата процедура за касово раздържавяване и Агенцията за приватизация има власт над него. Министърът на финансите вече е дал своето съгласие за продажбата на ненужните активи. По думите на инж. Спахиев в началото на годината и АП ще сложи подписа си до министерския параф.


Взимане - даване


В режим на финансова изолация не можем да си позволим някой да не ни плаща - заявява Сабин Спахиев. Българските клиенти на Леко ко са около 5-6, между които Кремиковци, Варненска корабостроителница, Стомана - Перник, но проблемът е, че не спазват определените срокове за издължаване.


От своя страна (като изключим кредитите от ПЧБ и Стопанска банка) Леко ко се представя като коректен платец. С НЕК паричните отношения се уреждат чрез взаимни прихващания. Няма забавяне на плащанията и към държавата. Графикът за издължаване към Булгаргаз се спазва редовно. Дори при месечна консумация на газ за около 500 млн. лв. от 15 ноември до 15 декември 1997 г. Леко ко е превел на газовото дружество 2 млрд. лева. Наистина до подобно разбирателство се стигна, след като на 14 ноември миналата година Булгаргаз спря подаването на синьо гориво на радомирското дружество. В случая Булгаргаз не спази срока от един месец за водене на преговори, макар че сам го бе определил. Той беше този, който не намери време за разговори - твърди Рени Янакиева, експерт в отдел Финансово оздравяване към Министерството на финансите.


Необслужвани остават единствено кредитите към ПЧБ и Стопанска банка. На 5 февруари 1991 г., месец след одържавяването на всички кредити, Леко ко тегли от Стопанска банка кредит в размер на 1.562 млн. марки. Впоследствие банката капитализира лихвите, които са признати от предишното ръководство на дружеството. След поставянето на кредитната институция под особен надзор квесторите й обаче не поемат (а и не могат да поемат) ангажимент за подписването на ново споразумение. Все пак до уреждане на дълга ще се стигне още в началото на тази година. До 4 декември 1997 г. всички материали по кредита са представени на синдиците, а гаранция за издължаването му е предназначеното за продажба ненужно оборудване. Сходна е ситуацията и с кредита към ПЧБ, чиято главница е 35 млн. лева.


Приватизационни сметки


Дружеството е определено за пулова приватизация чрез инвестиционен агент. Определянето му вероятно ще стане в началото на февруари 1998 година. Независимо от това работници и мениджъри възнамеряват да участват в раздържавителната процедура. За целта 1162 акционери са учредили Леко ко инвест АД. Първоначално новото дружество ще придобие 20% от акциите на Леко ко, предназначени за работещите в него. Който и купувач да вземе Леко ко, по някакъв начин ще трябва да се съобразява с Леко ко инвест като един от акционерите му. Ако конкуренцията не е толкова силна, ще се борим поне за 51% от капитала - подчертава инж. Спахиев. Немски, холандски и английски финансови институции са изразили готовност да финансират работническо-мениджърската приватизация. Конкретните ангажименти обаче ще зависят от процента на собственост, който ще получи Леко ко инвест, както и от начина на връщане на финансовата подкрепа. Всъщност единственият вариант е необходимите за издължаването пари да дойдат от изплащаните дивиденти. Друг е въпросът кой ще държи контролния пакет акции и ако това не е Леко ко инвест, дали ще е съгласен още в първите години да раздава дивиденти на своите акционери? Ако отговорът е отрицателен, мениджърският екип ще е принуден да продаде акциите си, за да си върне кредита.


От август тази година в Агенцията за приватизация е депозирано писмо за намеренията от норвежката фирма Квернер. Желанието на кандидат-купувача е да придобие в комплект Леко ко заедно с Тежко машиностроене и Унитранс. Американска фирма също проявява интерес, но засега без конкретни ангажименти.


Дружеството трябва да бъде прикрепено към някоя трансконтинентална компания от бранша. Спецификата на производството изисква предлагане на пълната гама от услуги, а това може да стане само чрез окрупняване на мощностите. В противен случай няма да сме в състояние да се преборим с конкуренцията - е категоричното мнение на ръководството на Леко ко.

Facebook logo
Бъдете с нас и във