Банкеръ Weekly

Общество и политика

Лекарствата заразяват с корупция

Бойко Великов

Обществените поръчки за доставка на лекарства в болниците са най-благодатното поле за корупция, нагласени резултати и източване на здравната каса. Това е обобщеният резултат от доклада на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, който бе внесен за разглеждане от правителството. В него се посочва, че снабдяването с медикаменти е сред най-слабите звена в здравеопазването, през което се извършват огромен брой нарушения и злоупотреби. Анализът обхваща 14 фактора на лекарствената политика, в които са открити 64 "пробойни", създаващи условия за заобикаляне на правилата. Най-сериозните нередности са при организирането на процедурите за провеждане на търгове за лекарства и медицински изделия, при тяхното възлагане и изпълнение.

Излиза, че обичайна практика за болниците е при договарянето с доставчик изкуствено да завишават разходите за лекарства и впоследствие да се оплакват, че бюджетите им са изчерпани. Това се потвърждава и от одитите на Агенцията за държавна финансова инспекция, направени в 13 болници. Ревизорите са установили, че стойността на неправомерно проведените обществени поръчки в тях е почти 59 млн. лева. Корупцията в публичните търгове "се промъква" и в критериите за допустимост и оценка, заложени в съответните процедури, както и в "правилното" комплектуване на комисиите, разглеждащи и оценяващи подадените оферти.

От антикорупционния център предлагат на държавните институции да бъдат предприети законодателни промени, насочени към централизирано провеждане на електронни обществени поръчки от орган, определен от Министерството на здравеопазването. Да припомним, че търговете за скъпоструващите лекарства бяха прехвърлени от здравното ведомство към болниците с мотива, че по този начин ще се избегне недостигът по места на определени медикаменти. Но типично по нашенски моделът бързо бе изкривен. Едни и същи лекарства бяха закупувани на 5 до 10 пъти по-високи цени, а десетки конкурси бяха провалени било заради некомпетентна администрация, било заради лобистки натиск.

"Друг портал за корупция е несъразмерното разпределение и съотношение между разходите за лекарства и тези за медицински дейности. Предлагаме да бъдат въведени диагностично-свързаните групи като инструмент за прозрачност в дейността на болниците", каза директорът в оставка на Центъра за превенция и противодействие на корупцията Бойко Великов. Той добави, че в Западна Европа средствата за медикаменти се планират за периоди от няколко години напред, а у нас всичко се прави "на парче". Видимият резултат от работата "ден за ден" са честите актуализации в бюджета на здравната каса в частта му за лекарства (и болници).

Рискова зона за корупция са и разрешителните за производство и внос на лекарства, също така регулацията и регистрацията на цените. Експертите се съмняват и че хората на ръководни длъжности в регулаторните органи - ръководителите в Изпълнителната агенция по лекарствата, различните комисии и Националния съвет по цени и реимбурсиране, се назначават единствено според техните компетенции. Ревизорите смятат, че само с въвеждането на електронното досие и електронната рецепта ще се преодолее и ограничи корупцията в системата.

Подобно становище изтъкна неотдавна и председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Той посочи, че безредието, изкривената картина и злоупотребите в здравния сектор могат да бъдат преодолени само чрез електронна система за контрол. "Ако престанат злоупотребите в здравеопазването, може да се окаже, че имаме повече средства, отколкото са необходими", отбеляза Симеонов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във